logo projektu

logo

Usługi opiekuńcze w ramach projektu „Zaopiekowani”

Informujemy, że od 15 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy będzie realizował usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych
w ramach projektu „Zaopiekowani”. Wsparciem zostaną objęte osoby niesamodzielne, w tym niepełnosprawne, zamieszkujące na terenie miasta Bydgoszcz i przynależące do następujących ośrodków pomocy społecznej: ROPS „Śródmieście”, ROPS „Bartodzieje”, ROPS „Wyżyny”, ROPS „Błonie”.

Usługi opiekuńcze będą przyznawane zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w Biurze Projektu MOPS.

Biuro Projektu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
ul. Ogrodowej 9
85-039 Bydgoszcz
Pokój 47C, II piętro

Osoby do kontaktu:
Koordynator projektu: Hanna Smarzewska, tel. (52) 325-44-33
e-mail: zaopiekowani@mopsbydgoszcz.pl

Strony w dziale:

Strony w dziale: