Baner Projektu

Logo Teleopieka

 

Drodzy Państwo,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza mieszkańców Bydgoszczy do skorzystania z usług pomocy sąsiedzkiej oraz wolontariatu opiekuńczego w ramach projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”.

Usługi te, w głównej mierze, będą dotyczyć udzielania opiekuńczego wsparcia osobom samotnym, niesamodzielnym. Zakres świadczonych usług dotyczy w szczególności:

 • pomocy w dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów;
 • pomocy w przygotowywaniu i podawaniu posiłków;
 • pomocy w wykonywaniu prac porządkowych w gospodarstwie domowym;
 • pomocy w praniu odzieży i bielizny;
 • pomocy w uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów, w tym kontaktowanie się w sprawach urzędowych w imieniu osoby objętej usługą, towarzyszenie na spacerach;
 • informowania rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia lub sytuacjach kryzysowych;
 • odwiedzin w szpitalu;
 • wspólnego czytania książek, gazet czy rozmowy.

Z usług pomocy sąsiedzkiej i wolontariatu opiekuńczego w ramach naszego Projektu BEZPŁATNIE mogą skorzystać mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, tj. takie, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w czynnościach dnia codziennego.

Dla 1 uczestnika zostało przeznaczone średnio 85 h wsparcia.

Głównym założeniem opisywanego przedsięwzięcia jest dotarcie do jak największej liczby osób starszych, niesamodzielnych, którzy potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Istotnym jest, by wsparcie środowiskowe było dostępne dla osób z szerokiego grona. Świadczenie pomocy sąsiedzkiej i wolontariatu opiekuńczego ma również sprzyjać rozwojowi jednostki, umacnianiu więzi społecznych, relacji i świadomości, że każdy jest ważny bez względu na swój stan zdrowia czy wiek.

Zachęcamy Państwa do składania formularzy zgłoszeniowych.

 

Formularze należy składać:

 • Bezpośrednio do siedziby:

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu,

ul. Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń,

poniedziałek-piątek, w godz. 8.00 – 14.00,

2 piętro, pokój nr 204, 207,

nr tel.: 56 657 14 70, wew. 14 11 lub 10 67;

 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres :

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu,

ul. Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń;

 

Dokumenty do pobrania znajdują się na:

 1. Formularz zgłoszeniowy [pdf, 267KB]
 2. Dane o sytuacji Uczestnika [pdf, 173KB]
 3. Oświadczenie Uczestnika [pdf, 215KB]

Strony w dziale:

Strony w dziale: