Logo projektu

U nas młodzież współtworzy i współdecyduje!

Rodzina w Centrum to Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy przez wiele lat. Jego trzecia edycja (realizowana
w okresie: 2021-2023) objęła szerokim wachlarzem wsparcia ponad 400 osób. Sporym wyzwaniem, jak również inspiracją była współpraca z młodymi ludźmi. Nie jest tajemnicą, że w wieku 13 - 14 lat  młodzież niejednokrotnie ulega pokusom zbliżającej się dorosłości. W ogromnym nasileniu i ze znaczną zmiennością przeżywają naprzemiennie smutek  i radość. Wówczas w życiu nastolatka rodzice/opiekunowie zdecydowanie schodzą na dalszy plan, a „pierwsze skrzypce” zaczynają odgrywać znajomi czy grupa rówieśnicza.  Nastolatek niechętnie opowiada o swoich kolegach, przeżywanych rozterkach, ukrywa, gdzie był i domaga się nie wtrącania w „jego sprawy”. Uzyskanie informacji - jak było w szkole? czasami graniczy z cudem, a dziecko przychodzi do rodzica/opiekuna tylko wtedy, gdy samo chce i nie zdarza się to często. Proszony o pomoc najczęściej odpowiada „zaraz”, obowiązki domowe, jeśli się od nich nie uchyla, wykonuje szybko i często niedbale. Dodatkowo następuje spadek motywacji do nauki. Pojawia się silna potrzeba autonomii i niezależności, która przybiera czasem bardzo skrajne formy. Młodzież źle znosi krytykę, żarty kierowane pod jego adresem, rozkazy, zakazy, czy wywieranie presji. Bardzo często w tym okresie dochodzi do pogorszenia stosunków panujących w domu. Następuje kryzys autorytetu rodziców, czy opiekunów, wobec których staje się bardzo krytyczny.  W tym okresie życia wzrasta znaczenie grupy. Nastolatek odczuwa potrzebę przynależności do grupy, często bardzo silnie identyfikuje się z nią i zabiega o jej akceptację. Szkoła staje się miejscem spotkań towarzyskich, dlatego znacznie lepiej czuje się w niej niż we wcześniejszych latach.

Projekt

W Projekcie RC3 staraliśmy się stworzyć młodym ludziom przestrzeń, dogodne warunki pracy nad sobą zarówno podczas spotkań indywidualnych, jak i podczas pracy w grupach.

Projekt

Projekt

Młodzi wychowankowie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej brali udział w spotkaniach grup wsparcia, warsztatach wzmacniających kompetencje społeczne oraz zajęciach profilaktyczno-wychowawczych, w ramach których mieli możliwość decydowania o tematyce poruszanej przez prowadzącą – Panią Magdalenę Michalską.

Projekt

I to właśnie te zajęcia cieszyły się największą popularnością. Dawały młodym ludziom radość, satysfakcję, poczucie sprawstwa oraz integrację.

Projekt

Jak sami wspominają to był dla nich dobry czas!.

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: