Program "Asystent rodziny w 2023r."

 

Krótki opis zadania:

  • Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również zadań, o których mowa w art. 8 ust 2 i 3 Ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2023r. poz. 1923).

W ramach Programu dofinansowane są:

  • dodatki do wynagrodzeń asystentów rodziny;
  • koszty zatrudnienia asystentów rodziny - w wysokości nieprzekraczającej 80%, poniesione za okres: listopad i grudzień 2023 roku.

Adresatami Programu są:

  • jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, których obowiązkiem jest realizacja zadań z obszaru wspierania rodziny, w tym również wynikających z Ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Termin realizacji:

  • zadanie realizowane jest do dnia 31 grudnia 2023 roku.

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: