Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres:
ul. Ogrodowa 9
85-039 Bydgoszcz

województwo: kujawsko-pomorskie
ESP ePUAP: /MopsBydgoszcz/SkrytkaESP

strona internetowa: www.mopsbydgoszcz.pl
biuletyn informacji publicznej: bip.mopsbydgoszcz.pl

W celu uzyskania pomocy środowiskowej prosimy o kontakt z Działem Pomocy Środowiskowej, zgodnie z Państwa miejscem zamieszkania.


Działy: Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, Rodzinnej Pieczy Zastępczej,
Wsparcia Rodziny, Realizacji Świadczeń, a także Powiatowy Zespół
ds. Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Toruńska 272
85-831 Bydgoszcz

sekretariat: (52) 311 72 16

kancelaria: (52) 311 72 15

fax: (52) 311 72 17

 • Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym:
  tel.: (52) 311 72 29, (52) 311 72 30, (52) 311 72 32
  e-mail: dpon@mopsbydgoszcz.pl
 • Dział Rodzinnej Pieczy Zastępczej:
  tel.: (52) 311 72 38
  e-mail: piecza.zastepcza@mopsbydgoszcz.pl
 • Dział Wsparcia Rodziny:
  tel.: (52) 311 72 42
  e-mail: dwr@mopsbydgoszcz.pl
 • Dział Realizacji Świadczeń:
  tel.: (52) 311 72 21, (52) 311 72 22, (52) 311 72 23
  e-mail: drspr@mopsbydgoszcz.pl

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności:
tel.: (52) 311 72 50
e-mail: pzoon.bydgoszcz@mopsbydgoszcz.pl


 

 

Godziny pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy:
poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7:30 do godz. 15:30
wtorek od godz.7.30 do godz. 17.30
piątek od godz. 7:30 do godz. 13:30

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
ul. Toruńska 272:

poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7:30 do godz. 15:30
wtorek od godz.7.30 do godz. 17.30
piątek od godz. 7:30 do godz. 13:30

Strony w dziale:

Strony w dziale: