Dzieci to nasza przyszłość! Niektóre wymagają wsparcia i pomocy.
Możesz im pomóc zostając Rodzicem Zastępczym!

Dział Rodzinnej Pieczy Zastępczej prowadzi stały nabór kandydatów na rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. Obecnie intensywnie poszukujemy rodzin zastępczych dla dzieci, które nie mogą wychowywać się w swoich rodzinach biologicznych.

  • Masz możliwości i odpowiednią motywację do pełnienia funkcji rodziny zastępczej?
  • Możesz zapewnić dzieciom odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe?
  • Nie masz ograniczonej zdolności do czynności prawnych? Nie byłeś nigdy karany?
  • Co najmniej jedna osoba w Twojej rodzinie ma stałe źródło dochodów?
  • Czy wiesz, że zawodowa rodzina zastępcza za swoją pracę otrzymuje wynagrodzenie, a okres pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej wlicza się do tzw. ogólnego stażu pracy?

Zgłoś się do nas! To szansa dla dzieci i dla Ciebie!

Zapraszamy do kontaktu z pedagogiem lub psychologiem Działu, pod numerem telefonu: (52) 311 - 72 - 36. Polecamy zapoznać się z witryną informacyjną „Skrzydła Pieczy” na portalu społecznościowym Facebook.

 

Szczegółowych informacji udzielamy podczas indywidualnej rozmowy z osobami zainteresowanymi. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby zawodowo zajmować się dziećmi, jako rodzina zastępcza: zawodowa, pogotowie rodzinne, rodzina specjalistyczna lub rodzinny dom dziecka. Chętnie spotkamy się również z osobami, które mogłyby zaopiekować się dzieckiem, nie rezygnując z wykonywanej pracy zawodowej (tzw. rodzina zastępcza niezawodowa).

Informacje na temat procedur i wymagań formalnych wobec kandydatów do sprawowania zawodowej i niezawodowej pieczy zastępczej znajdą Państwo również na stronach Działu Rodzinnej Pieczy Zastępczej i w Biuletynie informacyjnym dla kandydatów.

A problem jest ogromny:

Serdecznie dziękujemy, że jesteście Państwo z nami, czynnie pomagając nam w kampanii promującej rodzicielstwo zastępcze :)

Strony w dziale: