Logo MOPS

 

Happening, pn.: „Mamy wakaty dla Mamy i Taty”, który odbył się 31 sierpnia 2023 roku był doskonałą formą promocji idei rodzicielstwa zastępczego. Maszerując w barwnym korowodzie, głośno sygnalizowaliśmy palącą potrzebę pozyskania nowych kandydatów na opiekunów w rodzinach zastępczych. Jak zawsze mogliśmy liczyć na wsparcie naszych nieocenionych rodzin zastępczych i sympatyków idei tworzenia pieczy zastępczej, którzy tłumnie zgromadzili się na Placu Praw Kobiet w Bydgoszczy.

Happening

Happening 31.08.2023r.

Niezmiennie potrzeba tworzenia nowych, zawodowych rodzin zastępczych jest OGROMNA ! Dla wyjaśnienia, na terenie Miasta funkcjonują 292 rodziny zastępcze, w których przebywa łącznie 376 dzieci. Natomiast zawodowych rodzin zastępczych, sprawujących opiekę nad dziećmi niespokrewnionymi, jest w Bydgoszczy TYLKO 21. W ostatnich latach obserwujemy dramatyczny czas stagnacji rodzinnych form pieczy zastępczej. Od czasu pandemii, rocznie przybywa nam zaledwie jedna lub dwie zawodowe rodziny zastępcze. W roku 2023, mimo szeroko zakrojonej kampanii promującej rodzicielstwo zastępcze, niestety nie udało nam się - jak dotąd - pozyskać kandydatów na zawodowych rodziców zastępczych. Taka sytuacja jest bardzo niekorzystna, szczególnie gdy dzieci wymagających zabezpieczenia, stale przybywa. Staramy się każdorazowo – na mocy wydanych postanowień Sądu,  w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu dzieci, zabezpieczyć im miejsca w zawodowych rodzinach zastępczych. Nierzadko skutkuje to przepełnieniem w rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, które mają pod opieką więcej niż troje dzieci. Jak na razie, nie dochodzi na naszym terenie do sytuacji kiedy, np. w szpitalach, dzieci miesiącami oczekują na umieszczenie ich w bezpiecznym domu rodziców zastępczych. Staramy się tak działać, aby móc zapewnić każdemu maluchowi, miejsce w stabilnym środowisku. Nie chcemy dopuszczać do sytuacji pogłębienia traumy u dzieci, które i tak już bardzo wiele przeszły.

Happening

Będziemy głośno krzyczeć, że naturalnym środowiskiem dla prawidłowego rozwoju każdego dziecka jest rodzina. Każde dziecko potrzebuje miejsca, w którym będzie czuło się dobrze, będzie zaopiekowane, kochane i bezpieczne. Dlatego tak ważnym jest aby dzieciom, pozbawionym możliwości wychowywania się w rodzinie naturalnej, zapewnić perspektywę dorastania w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. Są to formy pieczy zastępczej najbardziej zbliżone do środowiska naturalnego.

Happening

 

Skrzydła Pieczy

 

Rodziny, których poszukujemy winny zapewnić dziecku stabilizację, optymalne warunki rozwoju i wychowania, bezpieczeństwo i spokój. Opiekun zastępczy może zamienić zgromadzony przez dziecko bagaż trudnych doświadczeń w potężną siłę dążenia do osiągania sukcesów w dorosłym życiu.

Dział Rodzinnej Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzi stały nabór kandydatów na rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. Tę funkcję mogą pełnić osoby:

  • posiadające odpowiednie predyspozycje do pełnienia roli rodzica zastępczego;
  • mające możliwości zapewnienia dzieciom odpowiednich warunków bytowych i mieszkaniowych;
  • które cechuje wysoki stopnień motywacji;
  • które nie mają ograniczonej zdolności do czynności prawnych, jak również nie były karane;
  • w rodzinie których występuje co najmniej jedno stałe źródło dochodu.

Kadra naszej jednostki wspiera potencjalnych kandydatów, na każdym etapie postępowania, służąc wiedzą i pomocą. Warto zaznaczyć, iż zawodowa rodzina zastępcza za swoją pracę otrzymuje wynagrodzenie, a okres pełnienia powyższej funkcji wliczany jest do tzw. ogólnego stażu pracy.

Szczegółowych informacji udzielamy podczas indywidualnej rozmowy z osobami zainteresowanymi. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby zawodowo zajmować się dziećmi, jako rodzina zastępcza: zawodowa, pogotowie rodzinne, rodzina specjalistyczna lub rodzinny dom dziecka. Chętnie spotkamy się również z osobami, które mogłyby zaopiekować się dzieckiem, nie rezygnując z wykonywanej pracy zawodowej (tzw. rodzina zastępcza niezawodowa).

Happening

Informacji na temat procedur i wymagań formalnych wobec kandydatów do sprawowania zawodowej i niezawodowej pieczy zastępczej należy poszukiwać na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy oraz śledzić wydarzenia na Facebooku „Skrzydła Pieczy”.

 

I TY MOŻESZ OBDARZYĆ DZIECI WIELKĄ, ZASTĘPCZĄ MIŁOŚCIĄ I WSPARCIEM !!!

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA KLIPU Z WYDARZENIA :)

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: