MOPS Bydgoszcz

Dział Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Kierownik: Anna Synakiewicz
52 330 12 52

Kontakt z Działem:
52 330 12 57

piecza.zastepcza@mopsbydgoszcz.pl

Adres:
ul. Toruńska 272
85-831 Bydgoszcz

Dział Rodzinnej Pieczy Zastępczej zajmuje się rodzinami z terenu miasta Bydgoszcz.

Biuletyn Informacyjny Rodzinnej Pieczy Zastępczej - link do podstrony

Specjaliści:

Marta Jankowska, psycholog, tel. 885-557-103, 52 330-12-57

Magdalena Zgórzyńska, psycholog, tel. 52 330-12-54

Anna Jopek, psycholog, tel. 52 330-12-54

Ewa Zielińska, pedagog, tel. 52 330-12-55

specjaliscidrpz@mopsbydgoszcz.pl

 

Dyżury koordynatorów i specjalistów pracy z rodziną

Imię i nazwisko

Dzień

Godziny

Nr pokoju

Marcin Kosiło

Katarzyna Żak

Monika Artkop

wtorki

7:30-13:30

53

53

49

Henryka Kocaba

Justyna Szefler

środy

7:30-13:30

49

54

Małgorzata Idzikowska

Alicja Jurksztat

Dorota Jachacy

czwartki

7:30-13:30

49

54

54

Marta Młynarczyk – Róźańska

Hanna Bąk

Anna Sturmowska

Kamila Kaczmarzyk

Magdalena Witucka

piątki

8:30-14:30

7:30-13:30

53

53

54

49

49

 

Imię i nazwisko

Nr telefonu

Hanna Bąk 785-250-327 52 330-12-50
Marta Młynarczyk – Różańska 785-122-694 52 330 12 50
Marzena Erszkowicz 783-830-183 52 330-12-50
Małgorzata Idzikowska 785-122-677 52 330-12-51
Dorota Jachacy 785-122-678 52 330-12-58
Alicja Jurksztat 785-122-674 52 330-12-58
Kamila Kaczmarzyk 782-550-716 52 330-12-51
Henryka Kocaba 785-122-676 52 330-12-51
Marcin Kosiło 785-122-679 52 330-12-50
Magdalena Witucka 728-599-107    52 330-12-51
Anna Sturmowska 885-554-592 52 330-12-58
Justyna Szefler 785-122-691 52 330-12-58
Monika Artkop
782-550-717 52 330-12-51
Katarzyna Żak
785-557-485 52 330-12-50

Jakie wsparcie oferuje Ci
Dział Rodzinnej Pieczy Zastępczej?

 • kontakt koordynatora z rodzinami zastępczymi
 • pomoc w tworzeniu jak najlepszych warunków do prawidłowego rozwoju dziecka
 • współpracę z rodzinami biologicznymi dzieci
 • współpracę z Sądem Rejonowym, kuratorami, pracownikami socjalnymi, asystentami, pedagogami szkolnymi i innymi instytucjami pracującymi na rzecz rodzin i dzieci
 • wspólne spotkania integracyjne
 • możliwość korzystania z porad psychologa i pedagoga
 • grupę wsparcia dla opiekunów zastępczych
 • udział w szkoleniach organizowanych przez DRPZ i EFS
 • usamodzielnianie dzieci objętych opieką rodzinnej pieczy zastępczej

Do zadań Działu Rodzinnej Pieczy Zastępczej
w szczególności należy:

 • prowadzenie naboru kandydatów oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych,
 • organizowanie szkoleń,
 • zapewnianie pomocy i wsparcia,
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym,
 • zapewnianie pomocy prawnej,
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci,
 • zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną,
 • objęcie rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka opieką koordynatora,
 • ogólnie rozumiana praca z rodzinami zastępczymi.

Harmonogram szkoleń pieczy zastępczej na 2019 rok – kliknij tutaj.