MOPS Bydgoszcz

Dział Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Kierownik: Anna Synakiewicz
Zastępca Kierownika: Justyna Rolek
52 330 12 53

Kontakt z Działem:
52 330 12 57

piecza.zastepcza@mopsbydgoszcz.pl

Adres:
ul. Toruńska 272
85-831 Bydgoszcz

Dział Rodzinnej Pieczy Zastępczej zajmuje się rodzinami z terenu miasta Bydgoszcz.

Biuletyn Informacyjny Rodzinnej Pieczy Zastępczej - link do podstrony

Specjaliści:

Marta Jankowska, psycholog, tel. 885-557-103, 52 330-12-57

Weronika Jankowska, psycholog, tel. 52 330-12-54

Ewa Zielińska, pedagog, tel. 52 330-12-54
specjaliscidrpz@mopsbydgoszcz.pl

Dyżury koordynatorów i specjalistów pracy z rodziną

Imię i nazwisko

Dzień

Godziny

Nr pokoju

Marcin Kosiło
Monika Artkop
Sylwia Olejniczak
Paulina Łaczkowska

Wtorki 7:30-13:30

31
36
35

 

Marta Lipińska
Henryka Kocaba
Justyna Szefler
Katarzyna Kotlęga
Agnieszka Rosińska

Środy 7:30-13:30

36
35
31
33
32

Małgorzata Idzikowska
Marzena Erszkowicz
Dorota Jachacy
Beata Meler
Agnieszka Czyżewska

Czwartki 7:30-13:30

35
33
31
31
35

Marta Młynarczyk – Różyńska
Hanna Bąk
Anna Sturmowska
Anetta Gryczka
Grzegorz Burzyński
Sławomira Winiarska

Piątki 7:30-13:30

32

35
31
35
33
36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko

Nr telefonu

Hanna Bąk

785-250-327 | 52 330-12-51

Marta Młynarczyk – Różyńska

785-122-694 | 52 330 12 57

Marzena Erszkowicz

783-830-183 | 52 330-12-55

Małgorzata Idzikowska

785-122-677 | 52 330-12-51

Dorota Jachacy

785-122-678 | 52 330-12-58

Henryka Kocaba

785-122-676 | 52 330-12-51

Marcin Kosiło

785-122-679 | 52 330-12-58

Anna Sturmowska

885-554-592 | 52 330-12-58

Justyna Szefler

785-122-691 | 52 330-12-58

Monika Artkop

782-550-717 | 52 330-12-50

Sylwia Olejniczak 885-905-502 | 52 330-12- 51

Katarzyna Kotlęga

885-905-120 | 52 330-12-55

Marta Lipińska

785-557-485 | 52 330-12-50

Agnieszka Rosińska

728-599-107 | 52 330-12-57

Agnieszka Czyżewska

785-557-400 | 52 330-12-51

Anetta Gryczka

885-905-501 | 52 330-12-51

Grzegorz Burzyński

885-905-503 | 52 330-12-55

Paulina Łaczkowska              885 905 506 | 52 330-12-55
Sławomira Winiarska 782 550 716 | 52 330 12 50
Beata Meler  52 330 12 58

 

Jakie wsparcie oferuje Ci
Dział Rodzinnej Pieczy Zastępczej?

 • kontakt koordynatora z rodzinami zastępczymi
 • pomoc w tworzeniu jak najlepszych warunków do prawidłowego rozwoju dziecka
 • współpracę z rodzinami biologicznymi dzieci
 • współpracę z Sądem Rejonowym, kuratorami, pracownikami socjalnymi, asystentami, pedagogami szkolnymi i innymi instytucjami pracującymi na rzecz rodzin i dzieci
 • wspólne spotkania integracyjne
 • możliwość korzystania z porad psychologa i pedagoga
 • grupę wsparcia dla opiekunów zastępczych
 • udział w szkoleniach organizowanych przez DRPZ i EFS
 • usamodzielnianie dzieci objętych opieką rodzinnej pieczy zastępczej

Do zadań Działu Rodzinnej Pieczy Zastępczej
w szczególności należy:

 • prowadzenie naboru kandydatów oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych,
 • organizowanie szkoleń,
 • zapewnianie pomocy i wsparcia,
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym,
 • zapewnianie pomocy prawnej,
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci,
 • zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną,
 • objęcie rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka opieką koordynatora,
 • ogólnie rozumiana praca z rodzinami zastępczymi.

Harmonogram szkoleń pieczy zastępczej na 2022 rok – kliknij tutaj.