MOPS Bydgoszcz

Dział Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Kierownik: Anna Synakiewicz
52 330 12 52

Kontakt z Działem:
52 330 12 50

piecza.zastepcza@mopsbydgoszcz.pl

Adres:
ul. Toruńska 272
85-831 Bydgoszcz

Dział Rodzinnej Pieczy Zastępczej zajmuje się rodzinami z terenu miasta Bydgoszcz.

Biuletyn Informacyjny Rodzinnej Pieczy Zastępczej - link do podstrony

Specjaliści:

Marta Jankowska, psycholog tel. 52 330-12-54

Magdalena Zgórzyńska, psycholog tel. 52 330-12-54

Anna Jopek, psycholog tel. 52 330-12-54

Ewa Zielińska, pedagog tel. 52 330-12-57

specjaliscidrpz@mopsbydgoszcz.pl

 

Dyżury koordynatorów i specjalistów pracy z rodziną

Imię i nazwisko Dzień Godziny Nr pokoju
Michał Hordowicz
Marcin Kosiło
Elżbieta Dudziak
 wtorki  7:30 – 13:30 49
53
53
Beata Markiewicz
Henryka Kocaba
 środy  7:30 – 13:30

49
53

Marzena Erszkowicz
Małgorzata Idzikowska
Alicja Jurkszat
Dorota Jachacy
Kamila Osińska
 czwartki  7:30 – 13:30 49
49
53
55
53
Hanna Bąk
Kalina Konecka
Anna Sturmowska
 piątki  7:30 – 13:30 49
55
53
Imię i nazwisko Numer telefonu

Hanna Bąk

785-250-327 ; 52 330-12-51

Elżbieta Dudziak

785-557-485 ; 52 330-12-50

Marzena Erszkowicz

783-830-183 ; 52 330-12-51

Michał Hordowicz

782-550-716 ; 52 330-12-51

Małgorzata Idzikowska

785-122-677 ; 52 330-12-51

Dorota Jachacy

785-122-678 ; 52 330-12-58

Alicja Jurkszat

785-122-674; 52 330-12-50

Henryka Kocaba

785-122-676 ; 52 330-12-50

Kalina Konecka

785-122-691 ; 52 330-12-58

Marcin Kosiło

785-122-679 ; 52 330-12-50

Kamila Osińska

785-122-694 ; 52 330-12-50

Marzena Nowak-Borowicz

728-599-107 ; 52 330-12-55

Anna Sturmowska

885-554-592 ; 52 330-12-50

Jakie wsparcie oferuje Ci
Dział Rodzinnej Pieczy Zastępczej?

 • kontakt koordynatora z rodzinami zastępczymi
 • pomoc w tworzeniu jak najlepszych warunków do prawidłowego rozwoju dziecka
 • współpracę z rodzinami biologicznymi dzieci
 • współpracę z Sądem Rejonowym, kuratorami, pracownikami socjalnymi, asystentami, pedagogami szkolnymi i innymi instytucjami pracującymi na rzecz rodzin i dzieci
 • wspólne spotkania integracyjne
 • możliwość korzystania z porad psychologa i pedagoga
 • grupę wsparcia dla opiekunów zastępczych
 • udział w szkoleniach organizowanych przez DRPZ i EFS
 • usamodzielnianie dzieci objętych opieką rodzinnej pieczy zastępczej

Do zadań Działu Rodzinnej Pieczy Zastępczej
w szczególności należy:

 • prowadzenie naboru kandydatów oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych,
 • organizowanie szkoleń,
 • zapewnianie pomocy i wsparcia,
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym,
 • zapewnianie pomocy prawnej,
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci,
 • zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną,
 • objęcie rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka opieką koordynatora,
 • ogólnie rozumiana praca z rodzinami zastępczymi.

Harmonogram szkoleń pieczy zastępczej na 2018 rok – kliknij tutaj.