MOPS Bydgoszcz

Misja

logo MOPS BydgoszczLogo MOPS Bydgoszcz

 

 

 

Bydgoszcz – miastem rozwiązującym problemy i zaspokajającym potrzeby  Mieszkańców poprzez rozwój i usprawnienie systemu profesjonalnego wsparcia.

POTRZEBUJESZ POMOCY ?

NAWIĄŻ KONTAKT Z PRACOWNIKIEM SOCJALNYM WŁAŚCIWYM DLA TWOJEJ DZIELNICY !

Zawodowa służba socjalna umożliwia Bydgoszczanom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, z poszanowaniem ich godności, wolności, równości i prawa do samostanowienia, realizując zadania pomocy społecznej w sześciu Rejonowych Ośrodkach Pomocy Społecznej, tj. w:

  • Rejonowym Ośrodku Pomocy Społecznej „Śródmieście”
  • Rejonowym Ośrodku Pomocy Społecznej „Bartodzieje”
  • Rejonowym Ośrodku Pomocy Społecznej „Szwederowo”
  • Rejonowym Ośrodku Pomocy Społecznej „Wyżyny”
  • Rejonowym Ośrodku Pomocy Społecznej „Błonie”
  • Rejonowym Ośrodku Pomocy Społecznej „Fordon”

Ich adresy i numery telefonów znajdziesz w zakładce Rejonowe Ośrodki.
Jeśli chcesz znaleźć Rejonowy Ośrodek, właściwy z uwagi na Twoje miejsce zamieszkania, przejdź do Wyszukiwarki.

W przypadkach wymagających udzielenia specjalistycznych form wsparcia
(piecza zastępcza, pomoc osobom niepełnosprawnym, wsparcie i asysta rodzinna, przemoc w rodzinie), świadczeniem pomocy zajmują się poszczególne, dedykowane działy MOPS.
Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do zakładki Działy.

Jeśli szukasz bardziej szczegółowych informacji, przydatne mogą okazać się poniższe artykuły:

 Zasady udzielania świadczeń (kliknij)

 Formy pomocy (kliknij)