Logo

U nas rodzice podwyższają swoje kompetencje!

Rodzina w Centrum to Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy przez wiele lat. Jego trzecia edycja ( realizowana w okresie: 2021-2023) objęła szerokim wachlarzem wsparcia ponad 400 osób. Znaczną grupę odbiorców stanowili dorośli rodzice: biologiczni, zastępczy i adopcyjni, borykający się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

RC3

Założeniem Projektu było dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców, wśród rodziców i opiekunów, z ofertą warsztatową, wspierającą także umożliwiającą skorzystanie z superwizji. Rodzice czy opiekunowie i w tym zakresie nas nie zawiedli, chętnie w ramach RC3 korzystali ze specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, w tym psychologicznego, pedagogicznego, terapeutycznego, czy psychiatrycznego.

RC3

Starali się czerpać garściami z wiedzy specjalistów i wcielać w życie ich zalecenia. Formy grupowe podwyższały kompetencje społeczne i rodzicielskie uczestników, zwiększały poziom wiedzy, także w tematach powszechnie uważanych za niewygodne, czy trudne. Pozwalały na wymianę doświadczeń, udzielanie wzajemnego wsparcia i wymianę dobrych praktyk.

RC3

W czasie, gdy rodzice brali czynny udział w zajęciach, pociechy były zaopiekowane przez wykwalifikowanego animatora, który zadbał o ich aktywne i kreatywne spędzanie czasu wolnego.

Strony w dziale:

Strony w dziale: