LOGO RC3

 

Logo RC3

U nas dzieci zawsze są w Centrum uwagi!

Rodzina w Centrum to projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy przez wiele lat. Jego trzecia edycja przez trzy lata swego funkcjonowania (2021-2023) objęła szerokim wachlarzem wsparcia ponad 400 osób. Najwdzięczniejszą grupą odbiorców zawsze były dzieci. Chętnie przychodziły na grupowe zajęcia - warsztaty socjoterapeutyczne, warsztaty „moje emocje”, czy animacje podczas gdy rodzice uczestniczyli w warsztatach.

dzieci

Część dzieci korzystała z indywidualnych zajęć z logopedą, dzięki czemu doskonaliły prawidłową wymowę i korygowały istniejące wady wymowy i zaburzenia słuchu.

dzieci

Z dziećmi indywidualnie pracowali też inni specjaliści: psycholog, pedagog, czy terapeuta.

dzieci

Pani Angelika Kalinowska prowadząca większość zajęć grupowych dla dzieci była bardzo lubiana i młodzi ludzie bardzo chętnie brali w nich udział ucząc się społecznie akceptowalnych zachowań, współpracy, wyrażania emocji także tych trudnych oraz kreatywnych rozwiązań w odpowiedzi na trudne sytuacje w życiu.

Pani Angelika jest doktorantką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, nauczycielem akademickim Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu oraz Uniwersytetu WSB Merito w Bydgoszczy. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika kierunków: pedagogika specjalna oraz pedagogika o specjalnościach resocjalizacja z profilaktyką społeczną. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu: terapii uzależnień, terapii zajęciowej, organizacji i zarządzania pomocą społeczną, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz diagnozy i terapii pedagogicznej. Ukończyła liczne kursy kwalifikacyjne i podnoszące kompetencje pedagoga, w szczególności z obszaru resocjalizacji, socjoterapii oraz profilaktyki społecznej. Od 5 lat zajmuje się pracą z dziećmi i młodzieżą. W szczególności w zakresie animacji społeczno-kulturalnej, terapii pedagogicznej z elementami socjoterapii i resocjalizacji, szeroko pojętą profilaktyką społeczną wszystkich grup wiekowych oraz poradnictwem dla dzieci i rodziców z rodzin wykluczonych społecznie.

Jest wieloletnim pracownikiem Fundacji Gospodarczej Pro Europa. Prowadzi własną firmę edu.kal, która współpracuje ze szkołami, OPS, MOPR, PCPR w zakresie działań profilaktycznych, trenerskich i szkoleniowych. Aktywistka społeczna, która również w obszarze akademickim wspiera działania studentów i doktorantów.

dzieci

Strony w dziale:

Strony w dziale: