Grafika
logo UE program regionalny, heby woj. kujawsko-pomorskie oraz miasta bygoszcz

 „KUJAWSKO – POMORSKA TELEOPIEKA”

wyniki rekrutacji w II naborze

Grafika
logo teleopieka kujawsko-pomorska

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem weryfikacji wniosków złożonych w II naborze (21.02.2022-11.03.2022) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy ogłasza wyniki rekrutacji do projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”.

Poniżej publikujemy Listę rankingową, obejmującą osoby, które złożyły formularze w wyznaczonym terminie, spełniły obligatoryjne kryteria uczestnictwa i zostały zakwalifikowane do projektu.

Przypominamy, że o kolejności przyjęcia osób do projektu decydowała w pierwszej kolejności liczba zdobytych punktów. Natomiast w przypadku osób z taką samą punktacją brany pod uwagę był termin złożenia wniosku.

Informujemy, że początkowo zostanie rozdysponowanych 66 urządzeń do teleopieki (tzw. „bransoletek życia”) wśród pierwszych 66 osób, gdyż tyle urządzeń pozostaje w dyspozycji MOPS-u, na dzień opublikowania listy rankingowej. Pozostałe osoby będą przyjmowane do projektu, zgodnie z kolejnością prezentowaną na liście rankingowej, w przypadku rezygnacji kolejnych osób z I i II naboru oraz po uzyskaniu dodatkowych 100 urządzeń – przewidywany termin to w miesiąc czerwiec 2022 roku.

Z osobami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie skontaktuje się pracownik Zespołu Projektowego, a następnie, do miejsca zamieszkania przyjdzie pracownik socjalny, po uprzednim umówieniu wizyty, w celu wypełnienia niezbędnych dokumentów projektowych.

W razie pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt pod wskazanymi niżej numerami telefonów:

  • 52 311 71 21;
  • 885 905 375.

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: