piątek, 26 kwietnia 2024

Logo Opieka wytchenieniwoa edycja 2024

 

tuba

 

Szanowni Państwo,

od dnia 6 maja 2024 roku rusza nabór do Programu, pn.: "Opieka wytcheniowa" dla jednostek samorządu terytorialnego - edycja 2024.

Resortowy Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pn.: „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

 

Całkowita wartość środków przeznaczonych na realizację Programu: 1.140.360,00 zł

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnością posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.), poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie, z różnych powodów, nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod adresem: https://www.mopsbydgoszcz.pl/strona/realizowane-programy-i-projekty/1222-opieka-wytchnieniowa-edycja-2024.

 

red. Marta Frankowska

Strony w dziale:

Strony w dziale: