poniedziałek, 6 Maja 2024

Logo MOPS

 

„Silny i mocny inaczej” to nowy, autorski Projekt realizowany przez specjalistów Działu Wsparcia Rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, kierowany do młodzieży.

Działania, w ramach przedsięwzięcia, realizowane były w okresie od miesiąca marca do miesiąca kwietnia 2024 roku, na terenie trzech wybranych bydgoskich szkół branżowych i techników. Uczestnikami spotkań byli młodzi mężczyźni - absolwenci ostatnich klas. Łącznie odbyło się 8 spotkań.

Głównym celem było poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu zjawiska przemocy domowej i instytucji świadczących pomoc, a także podniesienie kompetencji społecznych uczestników poprzez uświadomienie właściwych postaw i zachowań - jako skutecznego sposobu na ograniczenie przemocy domowej. W Projekcie wzięło udział 181 osób.

Równocześnie odbywały się spotkania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, prowadzone przez specjalistę DWR MOPS - Panią Ewę Sierant. Wszyscy uzyskali informacje nt. aspektów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem znowelizowanej w 2023 roku Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

red. Marta Frankowska

Strony w dziale:

Strony w dziale: