wtorek, 5 marca 2024

logo AooN

 

tuba

 

Szanowni Państwo,

od dnia 18 marca 2024 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy rozpoczyna nabór kandydatów na asystentów osobistych osób z niepełnosprawnością w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego

KWOTA DOFINANSOWANIA: 1.770.210,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1.770.210,00 ZŁ

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert:

  • w zamkniętej kopercie, z dopiskiem Kandydat do Programu AOOzN dla JST – edycja 2024, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, przy ulicy Ogrodowej 9, 85-039 Bydgoszcz, w punkcie obsługi klienta.

 

telefon

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 52 - 311 - 71 - 20, w dniach: od poniedziałku do czwartku, w godzinach 7:30 – 15:30, piątek, w godzinach 7:30 – 13:30 lub drogą elektroniczną e-mail: asystent@mopsbydgoszcz.pl.

Osoba do kontaktu w sprawie Programu: Jolanta Paterska – Kolmajer.

Nabór ofert rozpoczyna się od dnia 18 marca 2024 roku, wnioski weryfikowane będą na bieżąco.

Nabór kandydatów na stanowisko Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością będzie odbywał się w sposób otwarty, przez cały okres trwania Programu, aż do wyczerpania limitu wolnych miejsc. 

Złożenie oferty przez kandydata nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy. Pracownicy MOPS będą kontaktować się z osobami zakwalifikowanymi do Programu.

INFORMACJE W SPRAWIE NABORU KANDYDATÓW NA ASYSTENTÓW OSOBISTYCH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ - EDYCJA 2024

red. Marta Frankowska

Strony w dziale:

Strony w dziale: