środa, 6 marca 2024

Logo BRPO

Szanowni Państwo,

w dniu 15 marca 2024 roku (piątek),  w godzinach: od 12:00 do 14:00, w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie odbędzie się konferencja, pt.: "Przemoc wobec osób starszych". Wydarzenie organizowane jest przez Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Podczas konferencji poruszane będą takie tematy jak:

 • definicja i rodzaje przemocy;
 • sposoby przeciwdziałania przemocy oraz
 • jak i gdzie zgłaszać przemoc.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Konferencja zostanie tłumaczona na polski język migowy. Wydarzenie będzie transmitowane online, co stwarza okazję do zorganizowania spotkań lokalnych i wspólnego uczestnictwa online.

 

tuba

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji online, na kanale YouTube.

 

Program konferencji, w godzinach:

 • 12.00 – 12.05 Powitanie gości i krótkie wprowadzenie (prof. Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich);
 • 12.05 – 12.15 Czym jest przemoc? – definicja i typy przemocy, przykłady (Piotr Zakrzewski, Zespół Prawa Karnego w BRPO);
 • 12.15 – 12.35 Język przemocowy – co to takiego? (Danuta Parlak, psycholożka, wykładowczyni akademicka, członkini Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy RPO);
 • 12.35 – 12.45 Dyskusja;
 • 12.45 – 12.55 Przerwa;
 • 12.55 – 13.15 Jak zgłaszać przemoc?, kto może pomóc? (mł. insp. Wanda Mende, Naczelniczka Wydziału Profilaktyki Społecznej, Komenda Główna Policji);
 • 13.15 – 13.25 Dyskusja;
 • 13.25 – 13.45 Dobre praktyki przeciwdziałania przemocy (Magdalena Rutkiewicz, Prezeska Fundacji Projekt Starsi);
 • 13.45 – 13.55 Dyskusja;
 • 13.55 – 14.00 Zakończenie.

Prowadzenie konferencji – Dariusz Supeł, wicedyrektor Centrum Projektów Społecznych.

 

LOGO mops

 

W związku z powyższym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, we współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Bydgoszczy, organizuje tego dnia spotkanie lokalne, poświęcone tematyce przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych. Wydarzenie odbędzie się w dniu 15 marca 2024 roku, w siedzibie Centrum Seniorów „Dworcowa 3” w Bydgoszczy, w godzinach od 11.30 do 14.30.

Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni:

 • członkowie Bydgoskiej Rady Seniorów,
 • przedstawiciele Klubów Seniora,
 • Policja,
 • przedstawiciele środowisk medycznych, a także organizacji pozarządowych - działających w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej.

W trakcie lokalnego spotkania, oprócz udziału w transmisji online, przewidziane jest przedstawienie krótkiej informacji o lokalnym systemie przeciwdziałania przemocy, funkcjonowaniu bydgoskiego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz planowanych przedsięwzięciach w obszarze profilaktyki i pomocy osobom dotkniętym przemocą.

Program spotkania w Centrum Seniorów "Dworcowa 3" w Bydgoszczy:

 • 11.30 – 11.50 powitanie gości, krótkie wprowadzenie (lokalny system przeciwdziałania przemocy w Bydgoszczy i funkcjonowanie bydgoskiego Zespołu Interdyscyplinarnego „w pigułce” - Rafał Zwoliński, Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Bydgoszczy);
 • 12.00 – 12.45 udział online w konferencji „Przemoc wobec osób starszych” organizowanej przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich;
 • 12.45 – 12.55 Przerwa;
 • 12.55 – 14.00 udział w transmisji online konferencji „Przemoc wobec osób starszych” organizowanej przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich;
 • 14.00 – 14.15 informacja o planowanych, w 2024 roku, przedsięwzięciach w obszarze przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych na terenie Bydgoszczy (Halina Urbielewicz - Dział Wsparcia Rodziny MOPS Bydgoszcz).

 

red. Marta Frankowska

Strony w dziale:

Strony w dziale: