czwartek, 25 stycznia 2024

Logo MOPS

 

Szanowni Państwo,

oddajemy do Waszej dyspozycji garść informacji, z których być może Wy lub najbliższe Wam osoby skorzystacie. Zawsze warto wiedzieć!

W świecie, gdzie rządzi kult piękna i młodości, starość bywa elementem, nie zawsze pasującym do idealnej całości. Fakt jest jeden,  niezaprzeczalny - jako społeczeństwo starzejemy się, czy nam się to podoba czy nie. Podejmując pracę socjalną na rzecz drugiego człowieka i z drugim człowiekiem obserwujemy, że u każdego proces "starzenia się" przebiega w innym tempie o różnym nasileniu. Jedno wiemy na pewno - sam fakt „przyprószenia siwizną” nie powinien prowadzić do "wyłączania się" osoby w wieku senioralnym z uczestnictwa w życiu społecznym. Bo to już krok do dojmującej samotności…

 

Seniorzy

Osoby w podeszłym wieku stanowią wyraźną część Beneficjentów korzystających z wachlarzu form wsparcia oferowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. W zdecydowanej większości przypadków, nie oni sami zgłaszają się z prośbą o udzielenie pomocy. Wyręczają ich w tym sąsiedzi bądź osoby z najbliższego otoczenia, które posiadają wiedzę o niezadowalającej sytuacji, czy też ograniczeniach w codziennym życiu, z którymi mierzy się Senior. Pracownicy socjalni udzielając wsparcia osobie w podeszłym wieku często, ponad czysto zawodowy wymiar, muszą wchodzić w rolę zarówno psychologa jak i konsultanta prezentującego walory produktu, jakim jest pomoc.

 

ołówek

Realizując czynności w obszarze form pomocy społecznej, kierowane do grupy Beneficjentów w podeszłym wieku, korzystamy m.in. z następujących Programów i usług:

 • „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych przy wykonywaniu czynności dnia codziennego, ograniczeniu skutków niepełnosprawności, stymulowaniu do podejmowania aktywności i umożliwieniu jak najbardziej niezależnego życia;
 • „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” – głównym celem Projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych, świadczonych w środowisku lokalnym w formie pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, takich jak teleopieka;
 • Program „Korpus Wsparcia Seniorów” – zapewnienie usługi wsparcia Seniorom w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzącym samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkającym z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
 • Usługi opiekuńcze – świadczone w miejscu zamieszkania dla Mieszkańców Bydgoszczy. Zadanie to kierowane jest głównie do tych Beneficjentów, którzy z uwagi na wiek, stan zdrowia czy inne występujące ograniczenia nie są w stanie właściwie zadbać o zabezpieczenie własnych, codziennych potrzeb życiowych. Pomoc kierowana jest do środowiska w oparciu o przeprowadzony wywiad środowiskowy, który realizowany jest przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania Wnioskodawcy. Zgromadzony materiał dowodowy musi  jednoznacznie wskazywać, iż wsparcie w powyższym zakresie jest niezbędne i nie może być zabezpieczone przez innych członków rodziny. Aktualnie zadania z zakresu pomocy społecznej, pn: „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Bydgoszczy" realizowane są na mocy podpisanej umowy z Kujawsko-Pomorskim Zarządem Wojewódzkim Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.

W tym miejscu zachęcamy do odsłuchania podcastu, przygotowanego przez Panią Agnieszkę Wynarską – reporterkę radia TOK FM, która towarzyszyła pracownikowi socjalnemu Działu Pomocy Środowiskowej nr 5 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy – Pani Ilonie Achramowicz w codziennej pracy 😊

Seniorzy pomimo niejednokrotnie dobrej kondycji umysłowej czy fizycznej, będący nierzadko w pełni sprawni i samodzielni nie znajdują korzystnej przestrzeni do rozwijania pasji, zainteresowań czy po prostu spotkań. Taką przestrzeń staramy się stwarzać, prowadząc w ramach działalności własnej Kluby Seniora, w których organizujemy różnorodne zajęcia, dając oddając pałeczkę osobom, które niezrażone wiekiem chcą jeszcze chcieć 😊

Prowadzone przez nas Kluby Seniora prężnie funkcjonują w następujących lokalizacjach:

 • Bydgoszcz, ul. Fredry 3 – „Klub Senior +”;
 • Bydgoszcz, ul. Kapuściska 10 – Klub Seniora „Radość”;
 • Bydgoszcz, ul. Porazińskiej 9 – Klub Seniora „Niezapominajka”.

Dodatkowo, świetnym rozwiązaniem dla Seniorów, którzy nie chcą w samotności spędzać długich, przedpołudniowych godzin jest oferta Domu Dziennego Pobytu, która niewątpliwie podtrzymuje aktywność społeczną uczestników, rozwija zainteresowania i organizuje czas wolny, a co najważniejsze utrzymuje w dobrej kondycji sprawność ruchową oraz intelektualną.

Na terenie Miasta Bydgoszczy funkcjonują:

 • DDP „Senior” - mieszczący się przy ul. Jodłowej 14 w Bydgoszczy, z przeznaczeniem
  dla 55 osób;
 • DDP „Kapuściska” – mieszczący się przy ul. Kapuściska 10 w Bydgoszczy, z przeznaczeniem
  dla 60 osób;

Placówki zapewniają posiłki, zajęcia wspierająco-rehabilitacyjne, pomoc w sprawach osobistych, rodzinnych, aktywne formy spędzania czasu, zajęcia o charakterze kulturalno-edukacyjnym – w zależności od indywidualnych potrzeb.

LOGO

Jeśli stan zdrowia Seniora i związane z nim ograniczenia powodują, że osoba nie może dalej funkcjonować we własnym miejscu zamieszkania - bowiem powyższe może realnie zagrażać zdrowiu czy nawet życiu, pracownik socjalny wdraża procedurę, której zwieńczeniem jest skierowanie osoby wymagającej wsparcia na pobyt do Domu Pomocy Społecznej.

Na terenie Miasta Bydgoszczy obecnie funkcjonują dwa Domy Pomocy Społecznej przeznaczone dla Seniorów, tj.:

 • „Jesień Życia” (Bydgoszcz, ul. Mińska 15 A) oraz
 • „Promień Życia” (Bydgoszcz, ul. Łomżyńska 54)

 

tuba

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani którąkolwiek z powyższych form wsparcia podejmijcie kontakt z właściwym (z uwagi miejsce zamieszkania) Działem Pomocy Środowiskowej. Informacje w zakresie rejonizacji odnajdzie na stronie internetowej MOPS Bydgoszcz, w zakładce „Znajdź swojego pracownika socjalnego” lub pod adresem: https://znajdz.mopsbydgoszcz.pl/. Zgłoszenia o potrzebie świadczenia pomocy w środowisku może dokonać także osoba z najbliższego otoczenia.

 

Logo Bydgoska Rada Seniorów

Przypominamy także o aktywności Bydgoskiej Rady Seniorów, którą możecie Państwo śledzić w mediach społecznościowych, na profilu Facebooka. Zachęcamy do kontaktu podczas dyżurów w ramach BRS, bowiem to doskonała okazja aby zadać pytanie w kwestiach Państwa nurtujących, zgłosić potrzebę zmian, zaproponować ciekawe rozwiązanie, czy zaangażować się w tworzenie miejskiej przestrzeni społecznej, przyjaznej osobom starszym.

Pamiętajmy o czerpaniu  informacji u źródła, bowiem wyłącznie taka forma gwarantuje wiarygodność  i rzetelność uzyskiwanych treści. 

red. Marta Frankowska

Strony w dziale:

Strony w dziale: