środa, 8 listopada 2023

logo mops

 

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi pytaniami w temacie usług sąsiedzkich, które do nas Państwo kierujecie uprzejmie informujemy, iż przepisy znowelizowanej Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (art. 50 ust. 1a) od dnia 1 listopada 2023 roku wprowadzają, m.in. nową formę wsparcia usługowego, w postaci usług sąsiedzkich.

Zaznaczyć jednak należy, iż zgodnie z obowiązującą wykładnią zadanie to nie ma charakteru obowiązkowego. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, którego rolą byłaby organizacja wsparcia, w najbliższej perspektywie nie przystąpi do jego realizacji, bowiem projekt budżetu na rok 2023 nie uwzględniał środków finansowych na ten cel (aktualnie finansowanie zaproponowanej usługi pochodzi ze środków gminy).

Jeśli środki na realizację usług sąsiedzkich zostaną połączone z wsparciem rządowym, w ramach kolejnej edycji Programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024 (a tak zakłada przygotowane rozwiązanie), podejmiemy kroki diagnostyczne w zakresie zasadności wprowadzenia nowej formuły pomocy.

tuba

Uważamy, że rozbudowa wsparcia świadczonego na rzecz seniorów, czy osób zależnych jest jak najbardziej zasadna, jednak aby móc rzetelnie wykonywać usługę musimy posiadać środki finansowe na jej realizację. Z posiadanego budżetu nie jesteśmy w stanie sfinansować zaproponowanej formy pomocy, a o środki w ramach wsparcia rządowego będziemy mogli wnioskować w roku 2024 (w roku 2023 nie przewidziano dla gmin zabezpieczenia finansowego na realizację zadania).

Zapewniamy, iż o wszelkich zmianach będziemy Państwa informować.

 

                                                                                                              

red. Marta Frankowska

Strony w dziale:

Strony w dziale: