poniedziałek, 6 listopada 2023

logo MOPS

 

Szanowni Państwo,

w dniu 19 listopada 2023 roku, już po raz dwunasty obchodzić będziemy Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci. Prekursorem inicjatywy jest szwajcarska Fundacja pn.: „Światowy Szczyt Kobiet”, która w roku 2001 zapoczątkowała tę, jakże ważną inicjatywę. Obecnie ponad 700 organizacji pozarządowych, ze 125 krajów świata tworzy międzynarodową koalicję, która tego dnia inicjuje obchody, organizuje krajowe i lokalne akcje, adresowane do szerokiego grona odbiorców.

 

Plakat informacyjny

 

Także i my, z myślą o Was przygotowaliśmy na tę okoliczność szereg działań profilaktyczno-edukacyjnych, których celem jest wyposażenie odbiorców w niezbędną wiedzę z zakresu przeciwstawiania się zjawisku przemocy domowej, a  szczególnie przemocy wobec dzieci.

 

kalendarz

 

Dla Mieszkańców Bydgoszczy nasi Specjaliści Działu Wsparcia Rodziny zamierzają zrealizować następujące działania:

  • w dniach 13 – 30 listopada 2023 roku, w godzinach od 10:00 do 12:00, odbędą się bezpłatne konsultacje telefoniczne lub osobiste dla osób borykających się z  problemem przemocy domowej, prowadzone przez  Specjalistów Działu Wsparcia Rodziny w siedzibie MOPS, przy ul. Toruńskiej 272 w Bydgoszczy lub telefonicznie pod numerem: 52 311 – 72 - 44;

  • w dniach 6 – 12 listopada 2023 roku cyfrowe tablice informacji pasażerskiej, na przystankach komunikacji miejskiej, w ramach prowadzonych obchodów Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci, publikować będą plakat dotyczący zapobiegania przemocy wobec dzieci;

  • w dniu 8 listopada 2023 roku, w siedzibie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2, przy ul. Kaliskiej 10 w Bydgoszczy,  zorganizowane zostanie spotkanie z Kadrą Pedagogiczną. Tematem przewodnim będzie Procedura „Niebieska Karta” w świetle znowelizowanych przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej;

  • w dniu 8 listopada 2023 roku, tożsamo w siedzibie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2, przy ul. Kaliskiej 10 w Bydgoszczy zaplanowane zostało spotkanie z rodzicami uczniów, dotyczące wybranych form przemocy wobec dzieci i działań, jakie należy podejmować aby uchronić pociechy przed przemocą;

  • w dniach 13 – 30 listopada 2023 roku, dzięki uprzejmości kierowców Radia Taxi Komfort, prowadzony będzie kolportaż ulotek informacyjnych dotyczących przeciwdziałania przemocy wobec dzieci. Tak więc klienci korporacji na pewno zostaną wyposażeni w niewielką, ale jakże treściwą broszurkę 😊

 

TRĄBKA

ZATRZYMAJ SIĘ ! PRZECZYTAJ! ZAREAGUJ NIM BĘDZIE ZA PÓŹNO !

 

red. Marta Frankowska

Strony w dziale:

Strony w dziale: