piątek, 21 kwietnia 2023

logo MOPS

 

Szanowni Państwo,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy na realizację Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, pn.: „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023, w roku bieżącym otrzymał z Urzędu Wojewódzkiego kwotę 1.651.943,22 zł. Powyższa dotacja pozwala objąć pomocą 60 osób z niepełnosprawnością (OzN), w następującym wymiarze:

  • 10 osób - dzieci do 16 roku życia spełniające zapis działu III Programu (360 godzin na rok);
  • 15 osób - stopień umiarkowany (360 godzin na rok);
  • 20 osób - stopień znaczny (720 godzin na rok);
  • 15 osób - stopień znaczny ze sprzężeniem (840 godzin na rok).

Dla porównania, w roku 2022 na realizację zadania tut. Organ otrzymał kwotę 4.707.045 zł, co pozwoliło objąć wsparciem 269 osób niepełnosprawnych.

Wykonanie zadania, z drastycznie ograniczonym w roku 2023 budżetem na jego realizację, wymagało wprowadzenia kryteriów oceny wniosków,  finalnie pozwalających na podjęcie decyzji o wysokim stopniu efektywności. Mając świadomość jak ważną rolę pełni asystent w procesie społecznego włączenia osoby z niepełnosprawnością, chcąc zwiększyć promień osób, do których dedykowane wsparcie zostanie skierowane, wystąpiliśmy do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o  zgodę na zmianę w dedykowanym Wniosku AOON, polegającą na zwiększeniu liczby osób, przy jednoczesnym zmniejszeniu limitów godzin przypadających na OzN. Z chwilą otrzymania potwierdzenia ze strony UW, zezwalającego na dokonanie korekty, będziemy mogli zaoferować Państwu nie 60 a 140 miejsc.

Pracownicy MOPS dotychczas poinformowali 60 osób o przyznaniu im wsparcia w Programie. Są to osoby, które niezależnie od wyników ustaleń, kwalifikują się do udziału w Programie.

Więcej o Programie AOON – edycja 2023 w materiale TVP Bydgoszcz, pn.: „Zbliżenia”.

Trąbka

Rozumiemy Państwa emocje związane z aktualnie obowiązującym promieniem ilościowym, jednakże nie do przyjęcia są ataki słowne, których w ostatnim czasie doświadczają z Państwa strony pracownicy MOPS obsługujący dedykowany Program. Internet to dziś przestrzeń masowej komunikacji. Pojawiające się w niej komentarze mogą realnie zranić, dlatego prosimy aby zwrócili Państwo uwagę na szacunek i kulturę wypowiedzi względem drugiego człowieka – zarówno podczas podejmowanych rozmów telefonicznych, jak i wyrażania swojej opinii.

 

 

red. Marta Frankowska

Strony w dziale:

Strony w dziale: