poniedziałek, 17 kwietnia 2023

 

Logo MOPS

 

Szanowni Państwo,

w dniu 12 kwietnia 2023 roku w siedzibie Domu Dziennego Pobytu „Senior”, przy ul. Jodłowej 14 w Bydgoszczy obyło się kolejne spotkanie z cyklu, pn.:

„Senior się dowie, gdy mu pracownik socjalny podpowie”.

Przypominamy, iż powyższe przedsięwzięcie, prowadzone w ramach działań środowiskowych, odbywa się cyklicznie raz na kwartał i ma na celu merytoryczne wyjaśnienie zawiłości, pojawiających się w tematyce spraw socjalnych.

Tak było i tym razem - do dyspozycji Seniorów pozostawała kadra Działu Pomocy Środowiskowej nr 1 MOPS w Bydgoszczy, w osobie zastępcy kierownika Działu – Pana Dariusza Karwat oraz specjalistów pracy socjalnej. Spotkanie wzbogacone zostało obecnością przedstawiciela branży medycznej, który przedstawił zgromadzonym ofertę, skierowaną do osób z zaburzeniami narządu słuchu.

Spotkanie w DDP Senior

Spotkanie w DDP Senior

Spotkanie w DDP Senior

Frekwencja jednoznacznie wskazuje, iż tego rodzaju spotkania są dla Seniorów ważne i atrakcyjne – szczególnie w dobie chaosu informacyjnego, gdy trudno wychwycić, które informacje są wiarygodne i rzetelne.

Spotkanie w DDP Senior

Spotkanie w DDP Senior

Wszystkim Uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w dyskusji ! 😊

red. Marta Frankowska

Strony w dziale:

Strony w dziale: