poniedziałek, 1 lipca 2024

Logo MOPS

 

WAŻNY KOMUNIKAT!!!

TUBA

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 lipca 2024 roku wchodzi w życie nowelizacja Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dokument wprowadza zasadnicze zmiany w formie i zakresie wsparcia obywateli Ukrainy.

Jedną  z kluczowych zmian jest likwidacja  art. 13 cyt. Ustawy, na podstawie którego możliwa jest wypłata świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za dobę dla osób, które zapewniły obywatelom Ukrainy zakwaterowanie i wyżywienie w swoich domach. Wnioski o świadczenie pieniężne z tego tytułu będą przyjmowane tylko do końca lipca i wypłacane wyłącznie za okres do dnia 30 czerwca br. Po dniu 30 czerwca 2024 roku nie będzie możliwości wypłaty przedmiotowego świadczenia i nie przewidziano od tej sytuacji wyjątków.

Nowe przepisy likwidują też jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł, wypłacane obywatelom Ukrainy przybywającym do Polski.

red. Marta Frankowska

Strony w dziale:

Strony w dziale: