wtorek, 9 kwietnia 2024

logo MOPS

                                     

Logo straż miejska

 

Szanowni Państwo,

niezmiernie miło nam poinformować, że od miesiąca kwietnia 2024 roku, wspólnie ze Strażą Miejską w Bydgoszczy, startujemy z realizacją nowego Projektu socjalnego, pn.: Na ulicach miasta”. Naszym zadaniem jest dotarcie do jak największej liczby osób bezdomnych - przebywających w przestrzeni publicznej, z rzetelną informacją, gotową propozycją pomocową oraz wsparciem emocjonalnym, którego każda osoba w kryzysie niewątpliwie wymaga!

Potrzeba rozszerzenia działań jest uzasadniona. Jak wskazują dane statystyczne, pochodzące z badań liczby osób bezdomnych – edycja 2024, na terenie Miasta Bydgoszczy przebywa około 317 osób bezdomnych, wśród których jest: 85 kobiet, 233 mężczyzn oraz 4 dzieci. Około 40 osób migruje w przestrzeni publicznej, poza różnego typu placówkami. Zgodnie z europejską typologią bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego ETHOS możemy mówić tu o zjawisku tak zwanej „bezdachowości”.

Ponieważ wieloaspektowość i dynamika zjawiska bezdomności wymaga ciągłych poszukiwać w zakresie  innowacyjnych rozwiązań, które realnie przyczyniłyby się do zmniejszenia lub całkowitej redukcji problemu jakim jest stan braku stałego miejsca pobytu, postanowiliśmy pracować metodą STREETWORKINGU. To innowacyjna metoda pracy, dająca osobie bezdomnej  szansę przejęcia steru nad własnym życiem. I tak też zamierzamy działać w Bydgoszczy! Pracownicy socjalni Działu Pomocy Środowiskowej nr 6 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz ze Strażnikami Miejskimi, podczas wspólnych patroli będą odwiedzać miejsca, w których przebywają osoby bezdomne. Będziemy uświadamiać, informować, a w razie potrzeby dostarczać podstawowe środki, takie jak: żywność, artykuły higieniczne, czy odzież. Poprzez wsparcie emocjonalne, informacyjne i instrumentalne chcemy zmienić jakość życia tych osób, zwiększyć ich bezpieczeństwo oraz wpłynąć na perspektywę postrzegania ich przez społeczeństwo.

 

ołówek

Zatem, w telegraficznym skrócie:

  1. Zaczynamy od miesiąca kwietnia 2024 roku, kończymy w miesiącu grudniu 2024 roku;
  2. Naszym celem jest zwiększenie świadomości osób bezdomnych w zakresie przysługujących im praw, możliwości oraz rozwiązań w kryzysie;
  3. Będziemy doraźnie pomagać, działać motywująco i aktywizująco;
  4. Nasze zasoby to: aktywni wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 60 w Bydgoszczy, Fundacja „Inkubator Społeczny”, Bydgoskie Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługującym Ubogim.

uścisk dłoni

ŁĄCZĄC SIŁY JESTEŚMY W STANIE ZROBIĆ WIĘCEJ!!

 

tuba

Warto przypomnieć, iż zadania w zakresie bezdomności i wsparcie dla osób dotkniętych powyższym problemem, które chcą podjąć współpracę i skorzystać z pomocy w formie schronienia w Centrum Pomocy dla Bezdomnych Kobiet, przy ul. Polanka 9 i w Centrum Pomocy dla Bezdomnych Mężczyzn, przy ul. Fordońskiej 422 w Bydgoszczy realizują wyznaczeni pracownicy socjalni Działu Pomocy Środowiskowej nr 6 MOPS.

Dział Pomocy Środowiskowej nr 6: (52) 311 - 72 - 85 lub (52) 311-72-88,  785-122-682.

Osobą koordynującą pracą Zespołu jest starszy specjalista pracy socjalnej – Pani Izabela Chrabąszcz – Klimas.

red. Marta Frankowska

Strony w dziale:

Strony w dziale: