poniedziałek, 19 lutego 2024

logo mops

 

Zapiski z działań Działu Wsparcia Rodziny...

 

ołówek

„Pielęgnuj szacunek do siebie codziennie”  to nowy, autorski Projekt realizowany przez specjalistów Działu Wsparcia Rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.

 

W okresie od  miesiąca listopada 2023 roku do miesiąca lutego 2024 roku, na terenie trzech wybranych bydgoskich szkół branżowych i techników, realizowaliśmy Projekt, pn.: „Pielęgnuj szacunek do siebie codziennie”. Uczestniczkami spotkań były dorosłe dziewczęta z ostatnich klas wskazanych szkół.  

Założenie przedsięwzięcia było jasne: naszym specjalistom zależało aby wyposażyć młode kobiety w niezbędną wiedzę na temat zjawiska przemocy oraz ukazać w jaki sposób uchronić siebie przed złymi, czy niewłaściwymi wyborami życiowymi, które w perspektywie skutkować mogą toksycznymi, przemocowymi relacjami. W Projekcie wzięły udział 152 uczennice. Podczas realizacji Projektu równocześnie odbyły się spotkania ze szkolnymi pedagogami, w trakcie których Uczestniczki nabywały wiedzę z zakresu zjawiska przemocy, jego konsekwencji i sposobów przeciwdziałania. Zaprezentowano także informacje w ramach znowelizowanej Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

red. Marta Frankowska

Strony w dziale:

Strony w dziale: