MOPS Bydgoszcz

„Złota Rączka dla Seniora 65+”

Szanowni Państwo,

z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa (wywołującego COVID-19) – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy informuje, że zawiesza działanie programu pn. „Złota Rączka dla seniora 65+” do odwołania. Jednocześnie jesteśmy pełni nadziei, iż z chwilą poprawy obecnych, niesprzyjających warunków, powrócimy do realizacji społecznie pożądanych projektów

 


Program realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej skierowany jest dla osób powyżej 65 roku życia, w pierwszej kolejności samotnych i niepełnosprawnych, prowadzących jednoosobowe gospodarstwo, których dochód nie przekracza kwoty 1402 zł. (tj. 200% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, określonej w Ustawie o pomocy społecznej). Celem projektu jest świadczenie pomocy w nieskomplikowanych sprawach technicznych w miejscu zamieszkania Seniora, tj. bezpłatnych usług naprawczych, niewymagających specjalistycznej wiedzy i specjalistycznych uprawnień, niewymagających natychmiastowej interwencji, drobnych napraw, które nie są świadczone w ramach innych umów, np. przez wspólnotę mieszkaniową, administracją budynku.

Zakres przewidzianych czynności naprawczych:

  • wymiana/regulacja klamki,
  • wkręcenie korków,
  • naprawa cieknącego kranu/czyszczenie odpływu,
  • wymiana uszczelki w urządzeniach wodno-kanalizacyjnych,
  • uszczelnianie okien lub drzwi,
  • przymocowanie luster, obrazów, karniszy, uchwytów, półek itp.,
  • montaż/wymiana deski WC,
  • podklejanie listew
  • wymiana gniazdka regulacja drzwi ,okien,
  • inne drobne czynności naprawcze.

Wykonawcą czynności naprawczych jest pracownik gospodarczy/techniczny MOPS. Usługa oraz materiały potrzebne do jej wykonania do wysokości 50 zł. są bezpłatne, natomiast koszt materiałów przewyższający tę kwotę pokrywany jest ze środków własnych osoby zgłaszającej usterkę.

Zgłoszenia usług naprawczych przyjmowane i weryfikowane będą telefonicznie, pod numerem: (52) 325 44 50 lub osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 13.00 w sekretariacie Rejonowego Ośrodka Pomocy Społecznej „Śródmieście”, przy ulicy Ogrodowej 9, pok. nr 17.

Uwaga ! Ponowny udział w programie jest możliwy po upływie 3 miesięcy, licząc od ostatnio wykonanej usługi w miejscu zamieszkania Seniora.

Szczegóły programu znajdują się w załączonym poniżej regulaminie ( Zarządzenie Dyrektora MOPS nr 75/2018 z dnia 6 listopada 2018r.)