MOPS Bydgoszcz

Szkolenia prowadzone przez specjalistów DRPZ

Szkolenia psychoedukacyjne
Dział Rodzinnej Pieczy Zastępczej 2020 rok
ul. Toruńska 272, pokój 55 lub 57,

telefon kontaktowy: (52) 330 – 12 – 54, (52) 330 – 12 – 55

Data/

Godziny

Temat szkolenia

Nr sali

Prowadzący

05.02.2020

10.00-13.00

O wychowaniu słów kilka, czyli mały warsztat metod wychowawczych”

świetlica

Weronika Jankowska – Psycholog

21.04.2020

11.00-13.00

Dziecko w kryzysie – jak pomagać?”

świetlica

Ewa Zielińska – Pedagog

22.10.2020

14.00-17.00

Złość i agresja – Jak pomóc dziecku, radzić sobie z trudnymi emocjami”

świetlica

Weronika Jankowska – Psycholog