MOPS Bydgoszcz

Szkolenia prowadzone przez specjalistów DRPZ

SZKOLENIA- PROWADZONE PRZEZ SPECJALISTÓW
Działu Rodzinnej Pieczy Zastępczej

 

Szkolenia dla kandydatów na spokrewnione rodziny zastępcze:

 • 30.01.2018, godz. 10-14
 • 09.04.2018, godz. 10-14
 • 27.06.2018, godz. 10-14
 • 24.09.2018, godz. 10-14
 • 10.12.2018, godz. 10-14

 

Grupa wsparcia:

 • 06.02.2018, godz. 11-13
 • 07.03.2018, godz. 11-13
 • 12.04.2018, godz. 11-13
 • 15.05.2018, godz. 11-13
 • 06.06.2018, godz. 11-13
 • 04.09.2018, godz. 11-13
 • 09.10.2018, godz. 11-13
 • 08.11.2018, godz. 11-13

 

Szkolenia psychoedukacyjne- dodatkowe:

Temat szkolenia: Data szkolenia: Osoba odpowiedzialna
Tożsamość dziecka. 15.03.2018 E. Zielińska
Mama czy babcia, tata

czy dziadek- rola
poszczególnych
osób
w rodzinie zastępczej.
17.05.2018 Magdalena Zgórzyńska
Wyrażanie emocji w sztuce:

– warsztaty dla dzieci w wieku 6- 12 lat ze SRZ Rops;

– warsztaty dla dziadków ww. dzieci
28.08.2018 M. Zgórzyńska, A. Jopek

E. Zielińska

Jak radzić sobie z emocjami małego dziecka. 08.10.2018 Anna Jopek