MOPS Bydgoszcz

Dział Kontroli, Windykacji i Ubezpieczeń

Dział Kontroli, Windykacji i Ubezpieczeń

Kierownik: Magdalena Maison
52 325 44 45
m.maison@mopsbydgoszcz.pl

52 325 44 21 – kontrola

52 325 44 74 – windykacja i ubezpieczenia
52 325 44 72