MOPS Bydgoszcz

Osoby pokrzywdzone przestępstwem

Kierownik Rejonowego Ośrodka Pomocy Społecznej „Śródmieście” w Bydgoszczy informuje, iż od dnia 01 września 2015 r. uruchomiony został w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Punkt Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Bydgoszczy,

w którym prowadzone jest specjalistyczne poradnictwo psychologiczne i prawne.

Punkt znajduje się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy przy ul. Ogrodowej 9.

Z porad prawnika i wsparcia psychologicznego oraz pracownika I kontaktu mogą korzystać bezpłatnie wszyscy mieszkańcy miasta Bydgoszczy. Dyżury specjalistów obdywają się w godzinach:

  • psycholog – czwartki 15:00 – 18:00
  • prawnik – wtorki 15:00 – 18:00
  • pracownik I kontaktu – piątki 10:00 – 14:00 (co dwa tygodnie)

Zapisy przyjmowane są osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy przy ul. Ogrodowej 9, pokój 17 lub pod numerem telefonu 52 325 44 50 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-13:00.

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Logo Ministerstwa Sprawiedliwości

Logo Komitetu Ochrony Praw Dziecka