MOPS Bydgoszcz

Instytucje i organizacje pozarządowe świadczące pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie

Instytucje na terenie Bydgoszczy świadczące pomoc osobom
doświadczającym przemocy w rodzinie:

Rejonowe Ośrodki Pomocy Społecznej:

 • ROPS „Bartodzieje”, ul. Morska 2, tel. 52 342 12 14
 • ROPS „Błonie”, ul. Broniewskiego 1, tel. 52 373 30 53
 • ROPS „Fordon”, ul. Porazińskiej 9, tel. 52 343 66 44
 • ROPS „Szwederowo”, ul. Żwirki i Wigury 11, tel. 52 373 01 31
 • ROPS „Śródmieście”, ul. Ogrodowa 9, tel. 52 325 44 50
 • ROPS „Wyżyny”, ul. Kapuściska 10, tel. 52 361 99 02

MOPS – Dział Wsparcia Rodziny i Asysty Rodzinnej, ul. Toruńska 272, tel. 52 330 12 68

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Przodowników Pracy 12, tel. 52 375 54 05, 52 361 76 82

Komisariaty Policji:

 • Bydgoszcz-Błonie, ul. Broniewskiego 12, tel. 52 588 13 59
 • Bydgoszcz-Fordon, ul. Wyzwolenia 122, tel. 52 525 58 59
 • Bydgoszcz-Śródmieście, ul. Poniatowskiego 5, tel. 52 588 11 59
 • Bydgoszcz-Szwederowo, ul. Toruńska 19 A, tel. 52 525 52 69
 • Bydgoszcz-Wyżyny, ul. Ogrody 19 A, tel. 52 588 15 59

Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Północ, ul. Przyrzecze 2-4, tel. 52 34 77 500
Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Południe, ul. Nowy Rynek 10, tel. 52 34 77 610

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, V Wydział Rodzinny i Nieletnich/ VI Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Wały Jagiellońskie 4, tel. 52 58 78 500
ul. Grudziądzka 45, tel. 52 58 78 500

Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – Hostel
ul. Dunikowskiego 2, tel. 52 361 12 49

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy
ul. Jana III Sobieskiego 10, tel. 52 322 52 06

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Bydgoszczy
ul. Gawędy 5, tel. 52 322 80 32

Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” w Bydgoszczy
ul. Śliwińskiego 12, tel. 52 375 54 05
ul. J. Porazińskiej 9  (Filia Fordon), tel. 52 344 52 82

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
ul. Karłowicza 26, tel. 52 321 35 00

Organizacje pozarządowe, które realizują w Bydgoszczy zadania
z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

Stowarzyszenie Bezpieczeństwo Dziecka – Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie
ul. Połczyńska 3, tel. 505-045-164, 572-940-007
w godz. 10:00 do 20:00

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O/Miejski Bydgoszcz – Ośrodek Ochrony Praw Dziecka i Pomocy Rodzinie
ul. Jaworowa 5, tel. 52 372-15-32

Fundacja Praesterno – Punkt konsultacyjny dla członków rodzin dotkniętych przemocą
ul. Chrobrego 26/1, tel. 731-046-427
w godz. 15:00 do 20:00

Stowarzyszenie niesienia pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, osobom współuzależnionym oraz ofiarom przemocy „Alwernia” – warsztaty i grupa wsparcia dla członków rodzin dotkniętych przemocą
ul. Gdańska 2, tel. 693-670-565
ul. Dworcowa 87 (poradnia), tel. 693-670-565

Fundacja Wyjść z cienia – Punkt konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą
(czwartki, w godz. od 17:00 do 19:00)
ul. Piotrowskiego 19/2, tel. 525-222-333

Fundacja na Rzecz Rozwoju Psychiatrii Regionu Kujawsko-Pomorskiego – grupy wsparcia dla członków rodzin dotkniętych przemocą
ul. Kurpińskiego 19, tel. 52 585-42-60