MOPS Bydgoszcz

Instytucje i organizacje pozarządowe świadczące pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie

Instytucje na terenie Bydgoszczy świadczące pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie

1

Rejonowe Ośrodki Pomocy Społecznej

 • Bartodzieje

 • Błonie

 • Fordon

 • Szwederowo

 • Śródmieście

 • Wyżyny


ul. Czerkaska 22

ul. Broniewskiego 1

ul. Porazińskiej 9

ul. Czerkaska 22

ul. Ogrodowa 9

ul. Kapuściska 10


tel. (52) 370-59-11

tel. (52) 339-06-40

tel. (52) 343-66-44

tel. (52) 373-01-31

tel. (52) 325-44-50

tel. (52) 361-99-02

MOPS – Dział Wsparcia Rodziny

 • konsultacje psychologiczne

 • poradnictwo prawne

ul. Toruńska 272

tel. (52) 330-12-68

2

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Śliwińskiego 12

tel. (52) 375-54-05

tel. (52) 361-76-82

3

Komisariaty Policji:

 • Bydgoszcz-Błonie

 • Bydgoszcz-Fordon

 • Bydgoszcz-Śródmieście

 • Bydgoszcz-Szwederowo

 • Bydgoszcz-Wyżyny


ul. Broniewskiego 12

ul. Wyzwolenia 122

ul. Poniatowskiego 5

ul. Toruńska 19

ul. Ogrody 19 A


tel. (47) 751-13-59

tel. (47) 751-58-59

tel. (47) 751-11-59

tel. (47) 751-52-69

tel. (47) 751-15-59

4

Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Północ

Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Południe

ul. Przyrzecze 2-4

ul. Nowy Rynek 10

tel. (52) 34-77-500

tel. (52) 34-77-610

5

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

V Wydział Rodzinny i Nieletnich/ VI Wydział Rodzinny i Nieletnich

ul. Wały Jagiellońskie 4

ul. Grudziądzka 45

tel. (52) 58-78-500

6

Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – Hostel

ul. Dunikowskiego 2

tel. (52) 361-12-49

7

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy

ul. Jana III Sobieskiego 10

tel. (52) 322-52-06

8

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Bydgoszczy

ul. Gawędy 5

tel. (52) 322-80-32

9

Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” w Bydgoszczy

ul. Śliwińskiego 12

ul. Porazińskiej 9 (Filia Fordon)

tel. (52) 375-54-05

tel. (52) 344-52-82

tel. 795-578-956

tel. 601-309-333

tel. 668-390-268

10

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

ul. Karłowicza 26

tel. (52) 321-35-00

 

Organizacje pozarządowe,  które realizują w Bydgoszczy
zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w  rodzinie

1

Stowarzyszenie „Bezpieczeństwo Dziecka” – punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie

ul. Połczyńska 3

e-mail: sbd@sbd.org.pl

tel. 505-045-164

tel. 572-940-007

w godz. 10-17

2

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O/Miejski Bydgoszcz – Ośrodek Ochrony Praw Dziecka i Pomocy Rodzinie

ul. Jaworowa 5

tel. (52) 372-15-32

3

Fundacja Praesterno – punkt konsultacyjny dla członków rodzin dotkniętych przemocą

ul. Chrobrego 26/1

e-mail: bydgoszcz@praesterno.pl

tel. 731-046-427

w godz. 15-20

4

Stowarzyszenie niesienia pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, osobom współuzależnionym oraz ofiarom przemocy „Alwernia” – grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie

ul. Gdańska 2

ul. Dworcowa 87 (poradnia)

tel. 693-670-565

5

Fundacja na rzecz Rozwoju Psychiatrii Regionu Kujawsko-Pomorskiego – program wsparcia dla członków rodzin dotkniętych przemocą

ul. Kurpińskiego 19

tel.(52) 585-42-60

Inne organizacje na terenie Bydgoszczy działające w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

1

Fundacja Wyjść z cienia – punkt konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą

I i III czwartek m-ca, w godz. 17-19

ul. Gdańska 5

e-mail: kontakt@wyjsczcienia.org

tel. 525-222-333

2

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem:

 • konsultacje prawne

 • konsultacje psychologiczne

poniedziałek, środa w godz. 10-20

wtorek, czwartek, piątek w godz. 8-15

sobota w godz. 8-14

ul. Krasińskiego 19

tel. 574-501-007

tel. 793-865-694

Wykaz placówek świadczących pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie