MOPS Bydgoszcz

Wnioski Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Informujemy, że w systemie SOW – System Obsługi Wsparcia od dnia 01 stycznia 2020 roku zostały aktywne nabory wniosków na dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
Poniżej podajemy link do strony na której można złożyć wniosek i uzyskać wszelkich informacji potrzebnych do złożenia wniosku.

Link do materiału na portalu SOW


Uwaga!

Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych MOPS w Bydgoszczy ul. Toruńska 272 informuje, że od dnia 1 lutego 2018r., rozpoczyna przyjmowanie wniosków dotyczących refundacji kosztów wyposażenia nowego stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (bezrobotnej lub poszukującej pracy, niepozostającej w zatrudnieniu) zamieszkałej w Bydgoszczy.

Rozpatrywanie w/w wniosków reguluje procedura stanowiąca załącznik nr 3 do Zarządzenia Dyrektora MOPS w Bydgoszczy nr 78/2016 z dnia 16 grudnia 2016r.
– Druk wniosku dostępny jest na stronie mopsbydgoszcz.pl (kliknij w link)
– Zarządzenia Dyrektora nr 78/2016 z dnia 16 grudnia 2016r. (kliknij w link)


Uwaga!

W najnowszej wersji przeglądarki internetowej Firefox dokumenty pdf mogą być drukowane nieprawidłowo (pomimo poprawnego podglądu, wydruk będzie się składał z kratek i przypadkowych znaków).
W celu poprawnego wydruku należy kliknąć na wybrany odnośnik prawym klawiszem myszy, wybrać „Zapisz element docelowy jako” i otworzyć ściągnięty plik.


Zarządzenie nr 78/2016 z dnia 16 grudnia 2016r.

w sprawie przyjęcia wewnętrznych zasad udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

treść zarządzenia
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3


 

Wnioski:

 

 

 • Turnusy rehabilitacyjne:
  Turnus rehabilitacyjny – jest formą aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.Turnusy rehabilitacyjne mobilizują do kontaktów z otoczeniem i do samodzielnego funkcjonowania, pobudzają rozwój osobisty. Trwają co najmniej 14 dni. W odróżnieniu od pobytów sanatoryjnych NFZ, które koncentrują się na rehabilitacji leczniczej osób indywidualnych, na turnusach znaczącą wagę przykłada się do aktywności społecznej i zorganizowanych działań grupowych obok poprawy stanu zdrowia w ramach rehabilitacji leczniczej.Pierwszeństwo dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym mają osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące, bez względu na stopień niepełnosprawności, a także osoby, które posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności albo równoważne.
  Wniosek (plik pdf, 78 kB)
  wniosek lekarza (plik pdf, 86 kB)
  informacja o wyborze turnusu (plik pdf, 59 kB)

 

 

 

 • Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
  Wniosek Wn-O  (plik pdf, 473 KB)

 

 • Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
  Wniosek Wn-W   (plik pdf, 107 KB)

 

 • Dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
  Wniosek
  Załączniki do wniosku
  Kosztorys
  w/w wnioski należy składać do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania. Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia