MOPS Bydgoszcz

Struktura

W dniu 11.07.2017 r. w Dziale Rodzinnej Pieczy Zastępczej zorganizowano zajęcia warsztatowe pt. „Odkryj w sobie artystę”. Zajęcia przeprowadzono tak, aby każde dziecko miało możliwość indywidualnego i co ważne swobodnego wypowiadania się oraz tworzenia w zakresie dostępnych środków plastycznych. Taka forma zajęć sprzyjała redukowaniu napięć oraz dawała dużo swobody, radości i satysfakcji. Dzieci miały możliwości wykazania się własną inicjatywą . Zajęcia plastyczne z zakresu arteterapii prowadziły Panie Marta Jankowska, Magdalena Zgórzyńska oraz Anna Jopek – Psycholożki z DRPZ.
W czasie, kiedy dzieci zajmowały się radosną twórczością opiekunowie brali udział w spotkaniu „Wakacje – ucieczka od codzienności…?”. Spotkanie prowadziła Pani Ewa Zielińska – Pedagog DRPZ. Spotkanie przebiegało w miłej i radosnej atmosferze.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i życzymy WSPANIAŁYCH WAKACJI!

W skład Ośrodka wchodzą i realizują jego zadania następujące komórki organizacyjne, oznaczone odpowiednimi symbolami:

Rejonowe Ośrodki Pomocy Społecznej

Działy

Zespoły i samodzielne stanowiska

Jednostki działające przy MOPS