MOPS Bydgoszcz

Zespoły i samodzielne stanowiska

Zespół Informatyczny:
52 325 44 27
informatycy@mopsbydgoszcz.pl

Zespół Kadr:
52 325 44 24
kadry@mopsbydgoszcz.pl

Zespół Prawny:
52 325 44 26 – koordynator
52 325 44 25
radca@mopsbydgoszcz.pl

Zespół Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych:
52 325 44 43
52 325 44 33
zpsefs@mopsbydgoszcz.pl

Samodzielne Stanowisko ds.BHP i P. Poż.:
piotr.kaczmarek@mopsbydgoszcz.pl

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej i Promocji
pełniący funkcję rzecznika prasowego:

52 325 44 23
rzecznikprasowy@mopsbydgoszcz.pl

Samodzielne Stanowisko ds. Organizacji i Komunikacji Społecznej:
52 325 44 73
m.gliniecki@mopsbydgoszcz.pl

Zespół Techniczno-Gospodarczy:
Administrator – Jarosław Skórczewski
52 325 44 31
jarek.skorczewski@mopsbydgoszcz.pl