MOPS Bydgoszcz

Zespoły i samodzielne stanowiska

Zespół Kadr:
52 325 44 24
kadry@mopsbydgoszcz.pl

Zespół Prawny
52 325 44 26 – koordynator
52 325 44 25
radca@mopsbydgoszcz.pl

Zespół Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
52 325 44 43
52 325 44 33
zpsefs@mopsbydgoszcz.pl

Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych
52 325 44 38
r.keller@mopsbydgoszcz.pl

Samodzielne Stanowisko ds.BHP i P. Poż.
52 325 44 36
bhp@mopsbydgoszcz.pl

Samodzielne Stanowisko ds. Organizacji i Komunikacji Społecznej
52 325 44 23
m.gliniecki@mopsbydgoszcz.pl