MOPS Bydgoszcz

Dział Organizacyjno-Administracyjny

Kierownik: Danuta Dolna
52 325 44 29

Administrator:
52 325 44 31

Kontakt z Działem:
52 325 44 28
52 325 44 40
52 325 44 79
doa@mopsbydgoszcz.pl

Zamówienia publiczne – pokój 43
52 325 44 22

Informatycy – pokój 47
52 325 44 27
informatycy@mopsbydgoszcz.pl