MOPS Bydgoszcz

Dział Organizacyjno-Administracyjny

Kierownik: Danuta Dolna
52 325 44 29

Kontakt z Działem:
52 325 44 28
52 325 44 40
doa@mopsbydgoszcz.pl

Zamówienia publiczne – pokój 44
52 325 44 79