MOPS Bydgoszcz

Dział Finansowo-Księgowy

Główny Księgowy: Teresa Szulc
52 325 44 30
ksiegowy@mopsbydgoszcz.pl

Zastępca: Katarzyna Wardacka-Czech
52 325 44 19

Księgowość:
52 325 44 12
52 325 44 13
ksiegowosc@mopsbydgoszcz.pl

Płace:
52 325 44 16

Kasa:
52 325 44 14
52 325 44 17

Sekcja Planowania, Analiz i Sprawozdawczości:
52 325 44 32
planowanie@mopsbydgoszcz.pl