MOPS Bydgoszcz

Kadra Zarządzająca

Dyrektor:
Renata Dębińska

Z-ca Dyrektora ds. Pomocy Środowiskowej i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych:
Ewa Taper

Z-ca Dyrektora ds. Pieczy Zastępczej, Pomocy Rodzinie i Osobom Niepełnosprawnym:
Justyna Ratkowska

sekretariat:  52 325 44 10

                          52 321 55 35

Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Ośrodka jest Prezydent Miasta Bydgoszczy, który udziela mu stosownych pełnomocnictw.