MOPS Bydgoszcz

Kadra Zarządzająca

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:  Renata Dębińska

Z-ca Dyrektora ds. Pomocy Środowiskowej i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych:  Magdalena Owczarska

Z-ca Dyrektora ds. Pieczy Zastępczej, Pomocy Rodzinie i Osobom Niepełnosprawnym:  Justyna Ratkowska

  • sekretariat MOPS, ul. Ogrodowa 9:  52 325 44 10
  • sekretariat MOPS, ul. Toruńska 272: 52 330 12 70, 52 330 12 91

 

Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora MOPS jest Prezydent Miasta Bydgoszczy, który udziela mu stosownych pełnomocnictw.