MOPS Bydgoszcz

DODATKOWY NABÓR NA JEDNO WOLNE MIEJSCE DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PSA ASYSTUJĄCEGO

Baner ZPFZ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza dodatkowy nabór na jedno wolne miejsce w projekcie „Zaopiekowani” dla osoby niewidomej/niedowidzącej ubiegającej się o psa asystującego.

człowiek z psemCzas trwania naboru: od 22.09.02021r. do 30.09.2021r.

Zapraszamy aktywne osoby niepełnosprawne z miasta Bydgoszczy, bądź powiatu bydgoskiego, które chciałyby otrzymać psa asystującego w ramach projektu „Zaopiekowani”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, do wypełnienia wniosku oraz ankiety i przesłania zgłoszenia.

CO ZROBIĆ, ŻEBY SIĘ ZGŁOSIĆ?

Należy pobrać ze strony internetowej wniosek oraz ankietę dla osób ubiegających się
o psa asystującego, wypełnić je i przesłać w wersji elektronicznej (dokument Word bez podpisu) na adres zaopiekowani@mopsbydgoszcz.pl

Wraz z uzupełnionym wnioskiem oraz ankietą należy przesłać pisemne referencje od trzech pełnoletnich osób, które mogą wydać obiektywną opinię na temat Pani/Pana trybu życia oraz sposobu radzenia sobie na co dzień. Mile widziani: członkowie rodziny, instruktorzy orientacji, współpracownicy, pracodawcy, nauczyciele, pracownicy służby zdrowia itp.

Jeżeli elektroniczne wypełnienie nie byłoby możliwe, dopuszczamy wypełnienie ręczne drukowanymi literami i przesłanie wersji papierowej na adres: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy ul. Ogrodowa 9, 85-039 Bydgoszcz z dopiskiem. Projekt „Zaopiekowani” – pies asystujący, pokój 47b, lub dostarczenie osobiście do siedziby MOPS (skrzynka podawcza) w zamkniętej kopercie z dopiskiem Projekt „Zaopiekowani” – pies asystujący, pokój 47b.

Po wstępnej pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, pracownik projektu „Zaopiekowani” skontaktuje się z daną osobą i poinformuje o dalszej procedurze.

ZAPRASZAMY!

Osoby do kontaktu:
Koordynator projektu: Hanna Smarzewska, tel. (52) 325-44-33
Pracownik socjalny: Anna Białka-Sztankowska, tel. (52) 325-44-33
e-mail: zaopiekowani@mopsbydgoszcz.pl

Pliki do pobrania:

1.Wniosek ubiegającego się o przyznanie psa asystującego w ramach projektu „Zaopiekowani”:

2.Ankieta dla osoby niewidomej/niedowidzącej ubiegającej się o psa asystenta:

Załączamy również listę dokumentów do zapoznania się:

1.Regulamin przyznawania psa asystującego:

2.Regulamin projektu „Zaopiekowani”:

3.Oświadczenie uczestnika projektu „Zaopiekowani”:

4.Oświadczenie o wizerunku: