MOPS Bydgoszcz

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020

Szanowni Państwo,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy kontynuuje realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). W ramach Programu udzielana jest pomoc, osobom/rodzinom żyjącym w niedostatku, w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie.

Przypominamy, iż pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r. poz. 1876 t.j. z późn.zm.), których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.

 • 1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej

 • 1161,60 zł dla osoby w rodzinie

* Odbiór żywności wyłącznie na podstawie aktualnego skierowania wydanego przez właściwy Ośrodek Pomocy Społecznej.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020 (HARMONOGRAM)

Szanowni Państwo,

Żywność będzie wydawana od dnia 18 stycznia 2021r. do dnia 24 sierpnia 2021r., cyklicznie wg zasady, w godzinach od 8:00 do 13:00 z przerwą od 10:10 do 10:30 :

 • Rejonowy Ośrodek Pomocy Społecznej WYŻYNY, FORDON

  – w wybrany poniedziałek (z wyłączeniem ostatniego w danym miesiącu),
  tj. 18.01.2021r., 01.02.2021r., 08.02.2021r., 15.02.2021r., 01.03.2021r., 08.03.2021r., 15.03.2021r., 22.03.2021r., 12.04.2021r., 19.04.2021r., 10.05.2021r., 17.05.2021r., 24.05.2021r., 07.06.2021r., 14.06.2021r., 21.06.2021r., 05.07.2021r., 12.07.2021r., 19.07.2021r., 02.08.2021r., 09.08.2021r., 16.08.2021r., 23.08.2021r.

 • Rejonowy Ośrodek Pomocy Społecznej BARTODZIEJE, SZWEDEROWO

  – w wybrany wtorek (z wyłączeniem ostatniego w danym miesiącu),
  tj. 19.01.2021r., 02.02.2021r., 09.02.2021r., 16.02.2021r., 02.03.2021r., 09.03.2021r., 16.03.2021r., 23.03.2021r., 06.04.2021r., 13.04.2021r., 20.04.2021r., 04.05.2021r., 11.05.2021r., 18.05.2021r., 08.06.2021r., 15.06.2021r., 22.06.2021r., 06.07.2021r., 13.07.2021r., 20.07.2021r., 03.08.2021r., 10.08.2021r., 17.08.2021r., 24.08.2021r.

 • Rejonowy Ośrodek Pomocy Społecznej BŁONIE

  – w wybraną środę (z wyłączeniem ostatniej w danym miesiącu),
  tj. 20.01.2021r., 03.02.2021r., 10.02.2021r., 17.02.2021r., 03.03.2021r., 10.03.2021r., 17.03.2021r., 24.03.2021r., 07.04.2021r., 14.04.2021r., 21.04.2021r., 05.05.2021r., 12.05.2021r., 19.05.2021r., 09.06.2021r., 16.06.2021r., 23.06.2021r., 07.07.2021r., 14.07.2021r., 21.07.2021r., 04.08.2021r., 11.08.2021r., 18.08.2021r.

 • Rejonowy Ośrodek Pomocy Społecznej ŚRÓDMIEŚCIE

  – w wybrany czwartek (z wyłączeniem ostatniego w danym miesiącu),
  tj. 21.01.2021r., 04.02.2021r., 11.02.2021r., 18.02.2021r., 04.03.2021r., 11.03.2021r., 18.03.2021r., 08.04.2021r., 15.04.2021r., 22.04.2021r., 06.05.2021r., 13.05.2021r., 20.05.2021r., 10.06.2021r., 17.06.2021r., 08.07.2021r., 15.07.2021r., 22.07.2021r., 05.08.2021r., 12.08.2021r., 19.08.2021r.