MOPS Bydgoszcz

Program „Wspieraj Seniora” na rok 2020

Szanowni Państwo.

Informujemy, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy przystąpił do realizacji Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2020, w myśl którego produkty pierwszej potrzeby, takie jak art. żywnościowe czy środki higieny osobistej, zostaną dostarczone osobie zainteresowanej do miejsca zamieszkania. KOSZT WYMAGANYCH ZAKUPÓW PONOSI SENIOR. Chcąc skorzystać z pomocy należy podjąć kontakt wyłącznie z operatorem ogólnopolskiej infolinii pod numerem telefonu 22 505 11 11. Pracownik socjalny, zgodnie z właściwością miejscową, nawiąże kontakt z Seniorem w celu weryfikacji złożonej prośby oraz ustalenia sposobu udzielenia wnioskowanego wsparcia.

UWAGA

Zachęcamy wszystkie chętne osoby, szczególnie w obowiązującym stanie epidemii, do świadczenia pomocy na rzecz Seniorów.

Wolontariuszy prosimy o dokonanie rejestracji swojego zgłoszenia na stronie wspierajseniora.pl poprzez wypełnienie  formularza zgłoszeniowego znajdującego się w zakładce Dla wolontariusza.