MOPS Bydgoszcz

NOWY ROK – PROJEKT WCIĄŻ TEN SAM 😊

W Nowy Rok 2020 specjaliści ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, koordynator oraz wszyscy specjaliści zaangażowani w projekt wkroczyli pełni energii i nowych pomysłów. Do zespołu projektowego dołączył nowy specjalista ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Grzegorz Burzyński, który przejął obowiązki od Hanny Smarzewskiej.

Machinę wsparcia uruchomiła grupa wsparcia, która może nie jest liczna, ale skupia osoby, które zżyły się ze sobą i czują się w swoim towarzystwie swobodnie i bezpiecznie. A o to przecież nam chodzi, żeby tworzyć atmosferę umożliwiającą podzielenie się swoimi problemami, troskami, wątpliwościami, ale też radościami i sukcesami. Wśród uczestników obserwujemy relacje koleżeńskie, ale również zalążki przyjaźni. Kontakty i relacje przenoszą się poza ramy projektu i funkcjonują w codziennym życiu uczestników. Jest to wartość dodana projektu, która zawsze bardzo nas cieszy.

W pierwszym kwartale roku zapewniliśmy naszym uczestnikom specjalistyczne poradnictwo rodzinne: psychologiczne, psychiatryczne, prawne oraz pedagogiczne. A także spotkania z psychoterapeutkami.

W lutym zrealizowany został, pierwszy w tym roku, warsztat dla rodziców. Postanowiliśmy rodzicom i opiekunom przybliżyć temat depresji i innych zaburzeń nastroju u dzieci. Przekazana uczestnikom wiedza i praktyczne wskazówki, poszerzyły obraz tego zjawiska. W trakcie warsztatu dzieci spożytkowały swoją energię na zajęciach animacyjnych, mających w programie zarówno zabawy plastyczne, jak i ruchowe pląsy, a także „domowe” kino.

Z początkiem marca pojawiła się możliwość skorzystania z superwizji dla rodzin zastępczych. Była to długo wyczekiwana forma wsparcia, więc zapisy na spotkania z superwizorką zakończyły się bardzo szybko. Informacje zwrotne były bardzo pozytywne. Osoby, które miały pewne obawy, co do spotkania zostały mile zaskoczone profesjonalizmem osoby prowadzącej, jak i przebiegiem spotkania. W dniu 12.03.2020r. otrzymaliśmy od partnera wiodącego z Torunia informację, iż w związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 do odwołania wstrzymane zostało wykonywanie wszystkich form wsparcia, wynikających z realizacji projektu „Rodzina w Centrum 2”. Jednakże po intensywnych konsultacjach i odpowiadając na bieżące potrzeby uczestników staramy się wykorzystać inne kanały komunikacji niż kontakt bezpośredni. Dlatego uruchamiamy poradnictwo za pośrednictwem m.in. telefonu czy skype, dla osób w potrzebie, a także tych objętych kwarantanną.
W przypadku jakichkolwiek zmian będziemy Państwa informować na bieżąco.