MOPS Bydgoszcz

KARTA LOKALIZACYJNA

W trosce o bezpieczeństwo klientów oraz pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, a także konieczność podjęcia działań ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2, na podstawie Zarządzenie nr 31/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 24 marca 2020 r. wprowadza się „Kartę lokalizacyjną”, która do czasu zakończenia stanu epidemii stosowana będzie w stosunku do wszystkich osób zgłaszających się osobiście i załatwiających sprawy w bezpośrednim kontakcie z pracownikami w siedzibach rejonowych ośrodków pomocy społecznej oraz pozostałych komórek organizacyjnych ośrodka i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Zebrane w ten sposób dane będą służyły do kontaktu z klientami ośrodka w razie stwierdzenia ryzyka zarażenia w/w wirusem. Prosimy o wyrozumiałość oraz stosowanie się do instrukcji wypełniania karty.

Formularz karty lokalizacyjnej