MOPS Bydgoszcz

JESIEŃ W PROJEKCIE „RODZINA W CENTRUM 2” X-XII.2019r.

Uczestnicy projektu „Rodzina w Centrum 2” wiedzą, że u nas nie ma nudy. Październik był jednym z najbardziej intensywnych miesięcy w roku. Rozpoczęliśmy go warsztatem socjoterapeutycznym dla dzieci w wieku 7-10 lat. Temat zaprezentowany młodym odbiorcom dotyczył kwestii przyjaźni, a brzmiał „Przyjaciel, kto to taki?”. Dzieci poznały różnice między koleżeństwem a przyjaźnią, porozmawiały o relacjach i ich budowaniu. Nie zabrakło czasu na dobrą zabawę.


Październikowe środy zarezerwowane były dla uczestników cyklu warsztatów „Moje emocje”. W październiku zostały zrealizowane 3 z 6 warsztatów. Na każdym spotkaniu omawiana była jedna, pozytywna lub negatywna, emocja. Dzieci w sposób, dostosowany do swoich potrzeb i możliwości, poznawały emocje, uczyły się je rozpoznawać i właściwie sobie z nimi radzić. Wszystko w formie zabawy i przy pomocy odpowiednich materiałów dydaktycznych.


Zdarza się, że niektóre soboty bywają pracowite zarówno dla uczestników projektu, jak
i specjalistów. Nie ma mowy o leniuchowaniu. Tak było 12 października na sobotnich sześciogodzinnych warsztatach wzmacniających kompetencje rodzicielskie. Warsztaty pn. „Trudności szkolne dzieci i młodzieży” poprowadziła Pani Magdalena Szymkiewicz, pedagog z wieloletnim doświadczeniem. Rodzice i opiekunowie poznali m.in. przyczyny i objawy niepowodzeń szkolnych oraz metody wspomagające uczenie się. Nabyli umiejętności oceny możliwości dziecka oraz motywowania i wspierania w procesie uczenia się.
„Stali bywalcy” wiedzą, że nie ma warsztatu dla rodziców bez zajęć animacyjnych. Dzieci pod okiem animatorki mogły rozładować swoją energię w kreatywny i zabawny sposób. Nie zabrakło zajęć plastycznych i ruchowych. Zarówno indywidualnych, jak i grupowych.


W październiku odbyło się też pierwsze w tym roku spotkanie promujące rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej. Zaproszenie na spotkanie przyjęło 29 reprezentantów różnych instytucji m.in. Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej, Uczelni Wyższej, Urzędu Miasta Bydgoszczy czy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej. Spotkanie podzielono na dwie części: wykład eksperci i panel dyskusyjny. W panelu dyskusyjnym wzięły udział rodziny zastępcze, które sprawują rodzinną pieczę zastępczą w formie Niezawodowej Rodziny Zastępczej bądź Rodzinnego Domu Dziecka. Opiekunowie szczerze opowiedzieli o funkcjonowaniu rodziny i problemach z jakimi zmagają się na co dzień. Nie zabrakło miejsca na pozytywne i wzruszające aspekty rodzicielstwa zastępczego.


Ponadto w październiku ponadto zrealizowano poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne, psychiatryczne oraz terapię rodzinną i indywidualną. Odbyło się również spotkanie grupy wsparcia.

LISTOPAD 2019

W listopadzie przyszedł czas na kontynuację poradnictwa oraz kolejne spotkanie grupy wsparcia. Odbyły się trzy ostatnie warsztaty pn. „Moje emocje” zamykające cały cykl.
Na ostatnim spotkaniu mali uczestnicy otrzymali zaświadczenie i drobny upominek.

W dniu 15 listopada zaprosiliśmy studentów i wykładowców z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na drugie spotkanie promujące rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej. I tym razem nie zabrakło ciekawej dyskusji i interesujących pytań rozwijających poruszaną tematykę.

GRUDZIEŃ 2019
Dla koordynatora projektu i specjalistów ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej grudzień 2019r. był miesiącem podliczeń, rozliczeń i podsumowań. Znalazł się jednak czas na realizację ostatnich sesji terapeutycznych i warsztatu wzmacniającego kompetencje opiekuńczo-wychowawcze dla rodziców i opiekunów. Tym razem temat „Oswoić lęki i traumę” skierowany był wyłącznie do osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą. Poruszał bowiem zagadnienia dotyczące traumy, jakiej doświadczyło dziecko umieszczone w pieczy zastępczej. Opiekunowie poznali sposoby radzenia sobie w sytuacji traumy oraz jaki wpływ może mieć lęk i trauma na funkcjonowanie dziecka. Równolegle dzieci spędzały czas na zajęciach animacyjnych, pod kreatywnym okiem animatorki.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA KOLEJNY ROK WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTU „RODZINA W CENTRUM 2”.