MOPS Bydgoszcz

Ostatki w Klubie Seniora „Radość”

Członkowie Klubu Seniora „Radość” działającego przy ROPS „Wyżyny” w dniu 25.02.2020 r. uczestniczyli w spotkaniu pt. „Ostatki – chwila dla Ciebie”.

Spotkanie miało na celu wskazanie pozytywnego wpływu aktywnego spędzania czasu na podtrzymanie sprawności psychicznej seniorów. Spotkanie poprowadziła Pani Stefania Myszkier.