MOPS Bydgoszcz

Seans filmowy w Cinema City

W dniu 12 grudnia 2019 r. dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej miały możliwość obejrzeć film pt. „Ratujmy Florę”, o słonicy Florze i jej przyjaciółce nastoletniej Dawn.

Pragniemy podziękować Cinema City za możliwość bezpłatnego uczestnictwa w seansie filmowym. Dzięki Państwa inicjatywie nasi podopieczni mieli okazję miło spędzić czas, a walor wychowawczy prezentowanego filmu pozwolił na podniesienie wrażliwości naszych dzieci.