MOPS Bydgoszcz

O trwałości projektu

 

W dniu 30 czerwca 2019r. zakończono realizację projektu „Witalni”.
W związku z koniecznością zachowania trwałości rezultatów projektu informujemy, iż dostępnych jest 20 miejsc świadczenia usług społecznych w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi realizowane są przez podmioty, współpracujące z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bydgoszczy na terenie miasta Bydgoszcz. Pomoc udzielana jest zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.