MOPS Bydgoszcz

Wyniki rekrutacji projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata” – Bydgoszcz

Zakończył się proces weryfikacji formularzy rekrutacyjnych złożonych w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.  W zamieszczonym załączniku publikujemy numery uczestników zakwalifikowanych do Projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata”. Informacje o nadanym numerze zostały wysłane drogą mailową do niżej wymienionych Uczestników.
Mając na uwadze ewaluację projektu, ewentualne oszczędności bądź pozyskanie dodatkowych środków, do projektu będą dołączać kolejne osoby z listy rezerwowej wg uzyskanej punktacji.
Dziękujemy za zainteresowanie realizowanym przez nas Projektem.

Do pobrania: Lista rankingowa uczestników projektu (PDF, 209KB)