MOPS Bydgoszcz

„Marzanna” – zajęcia plastyczne dla dzieci

W dniu 19.03.2019r. Dział Rodzinnej Pieczy Zastępczej zorganizował spotkanie integracyjne dla rodzin zastępczych. Spotkanie odbyło się w świetlicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Toruńskiej 272 w Bydgoszczy.

Jak co roku głównym celem spotkania było własnoręczne sporządzenie „Marzanny” przez dzieci oraz ich opiekunów, a także wyjście w plener celem pożegnania kukły symbolizujące odejście zimy. Zajęcia miały na celu jednocześnie motywowanie dzieci i ich opiekunów do wspólnego spędzania czasu wolnego oraz uwrażliwienie na kultywowanie tradycji, rozbudzenie wrażliwości artystycznej. W trakcie wspólnej kawy opiekunowie mieli okazję powspominać własne doświadczenia z dzieciństwa na temat pożegnania zimy. Dzieci za zaangażowanie i dobre wykonanie zadania zostały obdarowane słodyczami oraz książkami.

Wszystkim uczestnikom żegnającym zimę dopisywał wspaniały humor.

Galeria