MOPS Bydgoszcz

Wernisaż

W dniu 07.05.2019 Seniorki „ Babiego Lata” gościły na otwarciu wystawy „Za stolikiem ze Stolnikiem”. Wystawę przygotowała Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna z okazji obchodów Roku Moniuszkowskiego w 200 rocznicę urodzin kompozytora.

Obejrzeliśmy m.in. dokumenty związane z postacią i dorobkiem Stanisława Moniuszki: cymelia muzyczne, pierwodruki i inne najstarsze wydania druków muzycznych, uzupełnione o rękopisy, materiały ikonograficzne (rysunki, szkice i akwarele przedstawiające projekty sceniczne, kostiumy i dekoracje teatralne), a także fotografie, plakaty i ulotki dotyczące przestawień muzycznych i teatralnych.

Szczególne zainteresowanie wzbudziły w nas oryginalne afisze z Teatru Miejskiego oraz oryginalne projekty strojów i scenografii do przedstawień operowych.

Galeria: