MOPS Bydgoszcz

KWIECIEŃ W PROJEKCIE „RODZINA W CENTRUM 2”

 

Kolejny miesiąc funkcjonowania Centrum Wspierania Rodzin utworzonego na potrzeby projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum 2” obfitował w różnorodne formy wsparcia i warsztaty.

W kwietniu specjaliści udzielali wsparcia w formie poradnictwa prawnego, psychologicznego, psychiatrycznego oraz terapii. Rodzice zastępczy po raz kolejny otrzymali możliwość indywidualnego spotkania się z superwizorem i uzyskania niezbędnego wsparcia. Kwiecień zapewnił również rodzicom naturalnym oraz zastępczym uczestnictwo w dwóch czterogodzinnych grupach wsparcia. Uczestnicy
w atmosferze zaufania i otwartości dyskutowali między innymi na temat zaburzeń psychicznych, obaw rodzin zastępczych dotyczących współpracy z rodzinami biologicznymi, a także wymieniali się doświadczeniami, dobrymi praktykami oraz poszukiwali wspólnych rozwiązań dla napotykanych trudności.

W pierwszym tygodniu kwietnia rodzice zastępczy brali udział w warsztacie na temat pracy z frustracją, niepokojem, niemocą oraz zbyt wysokimi wymaganiami, które są przed nimi stawiane. Omawiali złą organizację pracy, zbyt dużo obowiązków, złe delegowanie zadań oraz poszukiwali sposobu na „lepsze jutro”. Podczas warsztatu dla rodziców trwały zajęcia animacyjne dla dzieci, gdzie nie zabrakło dobrej energii, uśmiechu, zabaw z wykorzystaniem sprzyjającej pogody oraz integracyjnych gier dostosowanych do wieku i możliwości dzieci

W kolejnym tygodniu dzieci w wieku od 7 do 10 lat uczestniczyły w warsztacie socjoterapeutycznym
i rozważały korzyści płynące z użytkowania Internetu, zagrożenia czyhające w sieci oraz poznawały gry komputerowe, które uczą i bawią.

W kwietniu odbył się również warsztat dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, podczas którego uczestnicy dyskutowali o znaczeniu ról społecznych, rozróżnianiu roli ojca, matki, żony, męża, pracownika oraz omawiali przywileje a także trudności pojawiające się w pełnieniu danej roli.

W miesiącu kwietniu kontynuowano i zakończono realizację cyklu warsztatów „Moje emocje” w Szkole Podstawowej nr 10 w Bydgoszczy. Dzieci poznawały nowe emocje oraz rozwijały swoje umiejętności nazywania, rozpoznawania i wyrażania uczuć. Na spotkaniach pojawiło się wiele ciekawych i angażujących zabaw tematycznych, kart pracy i gier. Na zakończenie warsztatu każdy uczestnik otrzymał rodzinną grę planszową „E-motionz” oraz zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w cyklu spotkań.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w projekcie partnerskim

Rodzina w Centrum 2”.

Rekrutacja trwa cały czas!