MOPS Bydgoszcz

Styczeń, luty i marzec w projekcie „Rodzina w Centrum 2”

W trakcie ostatnich trzech miesięcy 2019 roku kontynuowano realizację stałych form wsparcia realizowanych w ramach projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum 2”. Uczestnicy według indywidualnych potrzeb mogli skorzystać z poradnictwa pedagogicznego, psychologicznego, psychiatrycznego czy prawnego. Zainteresowani mieli też możliwość spotkania z terapeutą.

W styczniu, lutym oraz marcu rodziny naturalne i zastępcze uczestniczyły
w spotkaniach
grupy wsparcia, podczas których dyskutowali na różnorodne tematy, wymieniali się doświadczeniami oraz analizowali napotkane na bieżąco problemy.

Luty umożliwił młodzieży przebywającej i opuszczającej pieczę zastępczą wzięcie udziału w warsztacie, podczas którego omawiali swoje plany na przyszłość. Uczestnicy dyskutowali również jak prowadzić własne gospodarstwo domowe, jak dysponować środkami finansowymi i jak dobrze zaplanować swoje wykształcenie.

Marzec był miesiącem szczególnie aktywnym, wypełnionym nowymi doświadczeniami, spostrzeżeniami oraz wiedzą.

Rodzice zastępczy indywidualnie spotykali się z superwizorem, gdzie uzyskali cenne wsparcie, wzmocnili swoje kompetencje rodzicielskie, a także pozyskali informacje, jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych.

W marcu zapoczątkowaliśmy też realizację nowego cyklu spotkań dla dzieci – „Moje emocje”. Dziesięciu wybranych uczniów klas piątych ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Bydgoszczy rozpoczęło przygodę z różnymi emocjami. Na każdym z sześciu spotkań w cyklu zostanie przedstawiona i omówiona jedna emocja. Nie zabraknie gier i zabaw utrwalających zdobytą wiedzę. Warsztaty te rozwijają umiejętności interpersonalne, dają możliwość poznania siebie, uświadomienia sobie własnych zalet i wad. Ponadto rozwijają umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz wyrażania uczuć i emocji. Pomagają w ich regulowaniu i zaznajamiają z metodami relaksacji, która z kolei umożliwia zapanowanie nad „burzą” emocji i uczuć.

W miesiącu marcu odbył się również warsztat socjoterapeutyczny na temat obowiązków domowych. Dzieci z rodzin naturalnych oraz zastępczych rozwijały swoją wiedzę z zakresu pomocy dorosłym, emocji towarzyszących w trakcie pełnienia obowiązków domowych, powodów dla których ludzie pomagają innym oraz budowania poczucia własnej wartości. Temat warsztatu cieszył się ogromnym zainteresowaniem, przede wszystkim wśród dorosłych, co może świadczyć o tym, iż rodzicom coraz trudniej wyegzekwować od dzieci dbanie o porządek, jak i pomoc w codziennych obowiązkach. Mamy nadzieję, że uczestnicy nabyli nowe umiejętności w tym zakresie i będą chętniej pomagać w domu rodzicom lub opiekunom. 😉

Oprócz tego w marcu zrealizowano ośmiogodzinne szkolenie dla wolontariuszy, podczas którego uczestnicy uzyskali informacje na temat: obowiązków i praw wolontariusza, korzyści i motywacji wynikających z bycia wolontariuszem, a także umiejętności pomagania dzieciom umieszczonym w rodzinie zastępczej, jak i przebywającym w rodzinach dysfunkcyjnych. Efektem dodanym szkolenia było wzmocnienie umiejętności organizowania czasu wolnego oraz poszerzenie swojej wiedzy z zakresu znajomości form spędzanie czasu wolnego, gier i zabaw.

W kolejnych miesiącach uczestnicy będą mogli kontynuować swój udział w wybranych przez siebie formach wsparcia.

Serdecznie zachęcamy do udziału w projekcie „Rodzina w Centrum 2”.