MOPS Bydgoszcz

SZTUKA ŻYCIA W ODSŁONACH

Seniorki z Klubu Seniora „Niezapominajka” przy ROPS Fordon wychodząc naprzeciw integracji z najstarszymi mieszkańcami z innych dzielnic Bydgoszczy brały udział w spotkaniu „Sztuka życia w odsłonach” organizowanym przez zarząd „Stowarzyszenia z Potrzeby Serca” przy współpracy z Domem Dziennego Pobytu „Senior”. Spotkanie rozpoczęła wykładem Pani Honorata Wilk, kierownik DDP „Senior”. Prowadziła bardzo ciekawe rozważania dotyczące znalezienia klucza do szczęścia oraz jakie należy podjąć działania, żeby pomóc sobie samemu przy pomocy metod autoterapii. Przy pysznym serniku i pierniku seniorki brały udział w relaksacji z elementami muzykoterapii oraz miały możliwość zapoznania się z twórczością seniorki DDP „Senior”, która zaprezentowała humorystyczny wiersz o miłości. Spotkanie seniorów z innych klubów, Uniwersytetów Trzeciego Wieku i grup wsparcia zaowocowało nowymi znajomościami i wymianą doświadczeń. Uczestnictwo naszych seniorek w tak ciekawym wydarzeniu pozwoliło na zdobycie wiedzy na temat czerpania radości dnia codziennego, a także było świetnym przykładem organizacji czasu wolnego. Dziękujemy i zapraszamy do wspólnych zajęć w ROPS Fordon.